Cặp Xỉu Chủ Cao Cấp Đài Miền Trung

Hôm nay chúng tôi đã chốt số chuẩn, cơ hội ngon ăn cho anh em muốn đánh to. Đừng bỏ qua cầu Xỉu Chủ chắc ăn để vào bờ ngay hôm nay bạn nhé.

PHÍ XEM SỐ: 1,000,000 VNĐ

⇒ Số chốt víp cam kết 100% ăn to!
⇒ Anh em sẽ nhận số từ 08h-17h hàng ngày.
⇒ Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
⇒ Tự Tin Lấy Số Đánh Lớn Trúng Lớn và Giàu To!!
⇒ LIÊN HỆ TỔNG ĐÀI CHÁT VỚI ADMIN Để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!

Cặp Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 800,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
26-03-23
25-03-23Đà Nẵng: 062,161,
Quảng Ngãi: 416,350,
Đắc Nông: 272,096
Trượt206
24-03-23Gia Lai: 480,798,
Ninh Thuận: 334,516
Trúng 480 Gia Lai,
Trúng 334 Ninh Thuận
154
23-03-23Bình Định: 850,301,
Quảng Trị: 993,698,
Quảng Bình: 397,943
Trúng 993 Quảng Trị,
Trúng 397 Quảng Bình
212
22-03-23Đà Nẵng: 739,886,
Khánh Hòa: 880,987
Trượt148
21-03-23Đắc Lắc: 907,829,
Quảng Nam: 612,427
Trúng 907 Đắc Lắc225
20-03-23TT Huế: 803,333,
Phú Yên: 240,675
Trượt176
19-03-23: 964,655,
Kon Tum: 368,860,
Khánh Hòa: 930,223
Trượt280
18-03-23Đà Nẵng: 701,182,
Quảng Ngãi: 329,845,
Đắc Nông: 369,480
Trúng 369 Đắc Nông268
17-03-23Gia Lai: 347,919,
Ninh Thuận: 055,722
Trúng 347 Gia Lai,
Trúng 055 Ninh Thuận
213
16-03-23Bình Định: 090,020,
Quảng Trị: 814,350,
Quảng Bình: 887,928
Trúng 887 Quảng Bình287
15-03-23Đà Nẵng: 983,644,
Khánh Hòa: 769,515
Trúng 983 Đà Nẵng204
14-03-23Đắc Lắc: 869,456,
Quảng Nam: 194,512
Trúng 194 Quảng Nam247
13-03-23TT Huế: 040,169,
Phú Yên: 361,172
Trúng 361 Phú Yên216
12-03-23: 701,958,
Kon Tum: 255,047,
Khánh Hòa: 716,404
Trượt322
11-03-23Đà Nẵng: 266,132,
Quảng Ngãi: 949,630,
Đắc Nông: 295,095
Trượt265
10-03-23Gia Lai: 782,408,
Ninh Thuận: 937,699
Trúng 782 Gia Lai,
Trúng 937 Ninh Thuận
162
09-03-23Bình Định: 312,750,
Quảng Trị: 289,872,
Quảng Bình: 074,465
Trượt233
08-03-23Đà Nẵng: 782,740,
Khánh Hòa: 385,644
Trượt207
07-03-23Đắc Lắc: 785,072,
Quảng Nam: 424,042
Trượt224
06-03-23TT Huế: 886,686,
Phú Yên: 078,231
Trúng 078 Phú Yên241
05-03-23: 562,899,
Kon Tum: 916,080,
Khánh Hòa: 895,056
Trúng 562 439
04-03-23Đà Nẵng: 817,952,
Quảng Ngãi: 076,991,
Đắc Nông: 317,237
Trượt218
03-03-23Gia Lai: 633,520,
Ninh Thuận: 039,990
Trượt258
02-03-23Bình Định: 908,960,
Quảng Trị: 645,146,
Quảng Bình: 905,779
Trúng 908 Bình Định,
Trúng 645 Quảng Trị,
Trúng 905 Quảng Bình
221
01-03-23Đà Nẵng: 796,938,
Khánh Hòa: 611,076
Trượt211
28-02-23Đắc Lắc: 917,270,
Quảng Nam: 702,437
Trúng 702 Quảng Nam204
27-02-23TT Huế: 322,002,
Phú Yên: 636,090
Trúng 636 Phú Yên246
26-02-23: 935,451,
Kon Tum: 427,651,
Khánh Hòa: 895,743
Trúng 895 Khánh Hòa429
25-02-23Đà Nẵng: 142,139,
Quảng Ngãi: 615,217,
Đắc Nông: 814,456
Trượt209
24-02-23Gia Lai: 627,678,
Ninh Thuận: 602,963
Trúng 627 Gia Lai214
23-02-23Bình Định: 711,832,
Quảng Trị: 435,516,
Quảng Bình: 471,143
Trượt205
22-02-23Đà Nẵng: 069,550,
Khánh Hòa: 203,580
Trượt198
21-02-23Đắc Lắc: 492,352,
Quảng Nam: 176,760
Trượt219
20-02-23TT Huế: 123,440,
Phú Yên: 783,571
Trượt169
19-02-23: 324,907,
Kon Tum: 394,188,
Khánh Hòa: 108,487
Trượt295
18-02-23Đà Nẵng: 988,653,
Quảng Ngãi: 306,882,
Đắc Nông: 989,834
Trượt200
17-02-23Gia Lai: 634,216,
Ninh Thuận: 822,526
Trượt225
16-02-23Bình Định: 849,982,
Quảng Trị: 059,895,
Quảng Bình: 548,793
Trượt191
15-02-23Đà Nẵng: 641,937,
Khánh Hòa: 229,224
Trượt263
14-02-23Đắc Lắc: 670,372,
Quảng Nam: 777,341
Trượt197
13-02-23TT Huế: 643,468,
Phú Yên: 750,616
Trượt270
12-02-23: 309,603,
Kon Tum: 865,458,
Khánh Hòa: 574,932
Trượt290
11-02-23Đà Nẵng: 736,916,
Quảng Ngãi: 362,547,
Đắc Nông: 592,830
Trúng 592 Đắc Nông235
10-02-23Gia Lai: 722,126,
Ninh Thuận: 495,259
Trượt264
09-02-23Bình Định: 073,061,
Quảng Trị: 353,803,
Quảng Bình: 638,200
Trượt212
08-02-23Đà Nẵng: 825,539,
Khánh Hòa: 111,540
Trượt210
07-02-23Đắc Lắc: 463,299,
Quảng Nam: 810,327
Trượt244
06-02-23TT Huế: 408,764,
Phú Yên: 984,211
Trượt150
05-02-23: 622,581,
Kon Tum: 234,921,
Khánh Hòa: 531,598
Trượt319
04-02-23Đà Nẵng: 864,387,
Quảng Ngãi: 946,539,
Đắc Nông: 068,399
Trúng 946 Quảng Ngãi,
Trúng 068 Đắc Nông
233
03-02-23Gia Lai: 700,969,
Ninh Thuận: 305,209
Trượt188
02-02-23Bình Định: 189,754,
Quảng Trị: 908,577,
Quảng Bình: 751,222
Trúng 189 Bình Định242
01-02-23Đà Nẵng: 476,074,
Khánh Hòa: 540,829
Trượt225
31-01-23Đắc Lắc: 276,706,
Quảng Nam: 200,761
Trúng 276 Đắc Lắc198
30-01-23TT Huế: 343,082,
Phú Yên: 669,356
Trượt150
29-01-23: 565,517,
Kon Tum: 709,359,
Khánh Hòa: 899,536
Trúng 565 237
28-01-23Đà Nẵng: 396,969,
Quảng Ngãi: 219,083,
Đắc Nông: 931,364
Trúng 396 Đà Nẵng,
Trúng 931 Đắc Nông
252
27-01-23Gia Lai: 040,805,
Ninh Thuận: 009,967
Trượt186
26-01-23Bình Định: 796,090,
Quảng Trị: 618,623,
Quảng Bình: 830,837
Trúng 830 Quảng Bình190
25-01-23Đà Nẵng: 011,344,
Khánh Hòa: 165,621
Trượt138
23-01-23TT Huế: 633,364,
Phú Yên: 645,823
Trúng 633 TT Huế,
Trúng 645 Phú Yên
223
22-01-23: 931,566,
Kon Tum: 669,885,
Khánh Hòa: 924,260
Trúng 931 ,
Trúng 669 Kon Tum,
Trúng 924 Khánh Hòa
337
21-01-23Đà Nẵng: 621,879,
Quảng Ngãi: 606,542,
Đắc Nông: 074,016
Trúng 606 Quảng Ngãi,
Trúng 074 Đắc Nông
187
20-01-23Gia Lai: 646,105,
Ninh Thuận: 602,655
Trúng 646 Gia Lai209
19-01-23Bình Định: 270,556,
Quảng Trị: 220,073,
Quảng Bình: 059,168
Trúng 270 Bình Định,
Trúng 059 Quảng Bình
236
18-01-23Đà Nẵng: 282,896,
Khánh Hòa: 143,522
Trượt165
17-01-23Đắc Lắc: 485,379,
Quảng Nam: 296,332
Trượt169
16-01-23TT Huế: 453,045,
Phú Yên: 892,665
Trúng 453 TT Huế217
15-01-23: 794,546,
Kon Tum: 326,271,
Khánh Hòa: 010,838
Trượt384
14-01-23Đà Nẵng: 764,320,
Quảng Ngãi: 803,948,
Đắc Nông: 041,104
Trượt217
13-01-23Gia Lai: 119,504,
Ninh Thuận: 270,718
Trượt241
12-01-23Bình Định: 414,297,
Quảng Trị: 454,201,
Quảng Bình: 152,617
Trượt260
11-01-23Đà Nẵng: 119,460,
Khánh Hòa: 116,565
Trượt203
10-01-23Đắc Lắc: 261,138,
Quảng Nam: 316,649
Trượt239
09-01-23TT Huế: 985,161,
Phú Yên: 759,472
Trượt247
08-01-23: 784,218,
Kon Tum: 424,929,
Khánh Hòa: 580,477
Trượt237
07-01-23Đà Nẵng: 136,162,
Quảng Ngãi: 621,597,
Đắc Nông: 826,149
Trúng 136 Đà Nẵng,
Trúng 826 Đắc Nông
247
06-01-23Gia Lai: 215,499,
Ninh Thuận: 386,412
Trúng 215 Gia Lai,
Trúng 386 Ninh Thuận
283
05-01-23Bình Định: 411,143,
Quảng Trị: 828,332,
Quảng Bình: 271,675
Trượt191
04-01-23Đà Nẵng: 737,486,
Khánh Hòa: 516,459
Trượt151
03-01-23Đắc Lắc: 916,701,
Quảng Nam: 074,438
Trượt259
02-01-23TT Huế: 680,477,
Phú Yên: 028,452
Trượt166