Cặp Xỉu Chủ Cao Cấp Đài Miền Nam

Đã xác định chơi XỈU CHỦ bạn phải chơi bền bỉ và kiên trì, đừng nản trí vì 1,2 ngày gãy cầu, có khi bỏ nó lại về chính bạn là người tiếc nhất chứ không ai khác. Vậy nên đừng bỏ qua bạn nhé!

PHÍ XEM SỐ: 1,000,000 VNĐ

⇒ Số chốt víp cam kết 100% ăn to!
⇒ Anh em sẽ nhận số từ 08h-16h hàng ngày.
⇒ Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
⇒ Tự Tin Lấy Số Đánh Lớn Trúng Lớn và Giàu To!!
⇒ LIÊN HỆ TỔNG ĐÀI CHÁT VỚI ADMIN Để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!

Cặp Xíu Chủ Miền Nam Siêu Víp chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 800,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
29-11-22
28-11-22Cà Mau: 577,252,
Đồng Tháp: 759,156,
TP HCM: 494,353
Trượt170
27-11-22: 252,276,
Kiên Giang: 274,581,
Tiền Giang: 727,443
Trượt216
26-11-22Hậu Giang: 306,680,
Bình Phước: 604,055,
Long An: 698,949,
TP HCM: 392,397
Trúng 698 Long An,
Trúng 392 TP HCM
207
25-11-22Trà Vinh: 347,340,
Bình Dương: 986,397,
Vĩnh Long: 208,670
Trượt247
24-11-22Bình Thuận: 810,550,
An Giang: 992,603,
Tây Ninh: 526,097
Trúng 526 Tây Ninh214
23-11-22Sóc Trăng: 460,969,
Cần Thơ: 567,228,
Đồng Nai: 208,039
Trúng 567 Cần Thơ262
22-11-22Bạc Liêu: 004,670,
Vũng Tàu: 917,534,
Bến Tre: 257,381
Trúng 917 Vũng Tàu,
Trúng 257 Bến Tre
191
21-11-22Cà Mau: 262,491,
Đồng Tháp: 175,305,
TP HCM: 038,783
Trượt224
20-11-22: 596,457,
Kiên Giang: 056,471,
Tiền Giang: 399,632
Trúng 596 ,
Trúng 399 Tiền Giang
214
19-11-22Hậu Giang: 103,334,
Bình Phước: 939,067,
Long An: 084,070,
TP HCM: 138,557
Trúng 939 Bình Phước209
18-11-22Trà Vinh: 697,493,
Bình Dương: 342,120,
Vĩnh Long: 428,205
Trượt241
17-11-22Bình Thuận: 270,760,
An Giang: 856,830,
Tây Ninh: 726,150
Trúng 856 An Giang196
16-11-22Sóc Trăng: 874,995,
Cần Thơ: 544,420,
Đồng Nai: 889,783
Trúng 544 Cần Thơ,
Trúng 889 Đồng Nai
225
15-11-22Bạc Liêu: 257,429,
Vũng Tàu: 725,635,
Bến Tre: 523,186
Trúng 725 Vũng Tàu280
14-11-22Cà Mau: 215,957,
Đồng Tháp: 705,646,
TP HCM: 833,448
Trúng 215 Cà Mau226
13-11-22: 552,120,
Kiên Giang: 658,007,
Tiền Giang: 415,569
Trúng 658 Kiên Giang201
12-11-22Hậu Giang: 613,389,
Bình Phước: 855,933,
Long An: 845,492,
TP HCM: 774,038
Trúng 855 Bình Phước235
11-11-22Trà Vinh: 214,803,
Bình Dương: 733,563,
Vĩnh Long: 710,156
Trúng 214 Trà Vinh,
Trúng 733 Bình Dương
210
10-11-22Bình Thuận: 324,873,
An Giang: 914,847,
Tây Ninh: 402,643
Trúng 324 Bình Thuận,
Trúng 402 Tây Ninh
285
09-11-22Sóc Trăng: 775,091,
Cần Thơ: 862,752,
Đồng Nai: 477,560
Trượt211
08-11-22Bạc Liêu: 074,459,
Vũng Tàu: 839,432,
Bến Tre: 603,491
Trúng 839 Vũng Tàu186
07-11-22Cà Mau: 974,818,
Đồng Tháp: 422,020,
TP HCM: 425,712
Trượt209
06-11-22: 166,560,
Kiên Giang: 812,079,
Tiền Giang: 147,319
Trúng 812 Kiên Giang205
05-11-22Hậu Giang: 926,303,
Bình Phước: 229,823,
Long An: 044,016,
TP HCM: 128,100
Trúng 926 Hậu Giang,
Trúng 128 TP HCM
216
04-11-22Trà Vinh: 736,678,
Bình Dương: 082,846,
Vĩnh Long: 533,234
Trúng 082 Bình Dương238
03-11-22Bình Thuận: 090,198,
An Giang: 450,520,
Tây Ninh: 204,938
Trúng 090 Bình Thuận,
Trúng 450 An Giang
207
02-11-22Sóc Trăng: 557,599,
Cần Thơ: 832,745,
Đồng Nai: 376,750
Trúng 832 Cần Thơ192
01-11-22Bạc Liêu: 475,435,
Vũng Tàu: 010,608,
Bến Tre: 454,871
Trúng 010 Vũng Tàu,
Trúng 454 Bến Tre
230
31-10-22Cà Mau: 279,840,
Đồng Tháp: 143,199,
TP HCM: 404,760
Trúng 143 Đồng Tháp192
30-10-22: 264,034,
Kiên Giang: 837,909,
Tiền Giang: 941,727
Trượt211
29-10-22Hậu Giang: 422,990,
Bình Phước: 792,703,
Long An: 794,936,
TP HCM: 433,861
Trúng 792 Bình Phước,
Trúng 794 Long An,
Trúng 433 TP HCM
244
28-10-22Trà Vinh: 437,017,
Bình Dương: 606,497,
Vĩnh Long: 536,900
Trúng 536 Vĩnh Long238
27-10-22Bình Thuận: 375,274,
An Giang: 333,933,
Tây Ninh: 791,698
Trượt186
26-10-22Sóc Trăng: 482,057,
Cần Thơ: 151,002,
Đồng Nai: 052,485
Trúng 482 Sóc Trăng198
25-10-22Bạc Liêu: 677,067,
Vũng Tàu: 230,208,
Bến Tre: 848,453
Trúng 677 Bạc Liêu190
24-10-22Cà Mau: 582,893,
Đồng Tháp: 290,177,
TP HCM: 049,783
Trúng 582 Cà Mau199
23-10-22: 532,613,
Kiên Giang: 858,523,
Tiền Giang: 836,403
Trúng 532 ,
Trúng 836 Tiền Giang
202
22-10-22Hậu Giang: 674,460,
TP HCM: 316,821,
Long An: 894,285,
Bình Phước: 515,613
Trượt211
21-10-22Trà Vinh: 392,792,
Bình Dương: 477,608,
Vĩnh Long: 515,695
Trúng 392 Trà Vinh,
Trúng 477 Bình Dương,
Trúng 515 Vĩnh Long
193
20-10-22Bình Thuận: 881,938,
An Giang: 751,858,
Tây Ninh: 531,686
Trúng 881 Bình Thuận,
Trúng 751 An Giang
239
19-10-22Sóc Trăng: 634,644,
Cần Thơ: 432,863,
Đồng Nai: 588,510
Trúng 634 Sóc Trăng,
Trúng 588 Đồng Nai
245
18-10-22Bạc Liêu: 243,294,
Vũng Tàu: 781,046,
Bến Tre: 457,231
Trúng 243 Bạc Liêu267
17-10-22Cà Mau: 514,275,
Đồng Tháp: 751,749,
TP HCM: 656,051
Trúng 514 Cà Mau226
16-10-22: 311,705,
Kiên Giang: 824,436,
Tiền Giang: 947,484
Trúng 311 195
15-10-22Hậu Giang: 647,483,
Bình Phước: 380,742,
Long An: 131,951,
TP HCM: 516,634
Trúng 647 Hậu Giang222
14-10-22Trà Vinh: 160,853,
Bình Dương: 776,281,
Vĩnh Long: 422,696
Trúng 422 Vĩnh Long238
13-10-22Bình Thuận: 844,255,
An Giang: 393,780,
Tây Ninh: 088,966
Trượt198
12-10-22Sóc Trăng: 883,241,
Cần Thơ: 064,807,
Đồng Nai: 915,697
Trượt151
11-10-22Bạc Liêu: 292,080,
Vũng Tàu: 047,933,
Bến Tre: 963,458
Trượt202
10-10-22Cà Mau: 121,246,
Đồng Tháp: 482,094,
TP HCM: 636,899
Trượt189
09-10-22: 151,330,
Kiên Giang: 995,781,
Tiền Giang: 298,019
Trượt222
08-10-22Hậu Giang: 344,809,
Bình Phước: 368,847,
Long An: 396,576,
TP HCM: 369,306
Trúng 368 Bình Phước,
Trúng 369 TP HCM
234
07-10-22Trà Vinh: 923,032,
Bình Dương: 669,524,
Vĩnh Long: 564,494
Trúng 564 Vĩnh Long194
06-10-22Bình Thuận: 839,896,
An Giang: 935,290,
Tây Ninh: 201,859
Trượt258
05-10-22Sóc Trăng: 087,544,
Cần Thơ: 356,663,
Đồng Nai: 747,518
Trúng 087 Sóc Trăng,
Trúng 356 Cần Thơ,
Trúng 747 Đồng Nai
196
04-10-22Bến Tre: 740,950,
Vũng Tàu: 141,824,
Bạc Liêu: 393,718
Trúng 740 Bến Tre,
Trúng 393 Bạc Liêu
199
03-10-22Cà Mau: 053,890,
Đồng Tháp: 535,285,
TP HCM: 153,973
Trúng 053 Cà Mau,
Trúng 535 Đồng Tháp
231
02-10-22: 141,432,
Kiên Giang: 461,634,
Tiền Giang: 743,541
Trúng 141 258
01-10-22Hậu Giang: 786,493,
Bình Phước: 221,597,
Long An: 896,139,
TP HCM: 021,603
Trúng 896 Long An,
Trúng 021 TP HCM
225
30-09-22Vĩnh Long: 391,232,
Bình Dương: 226,503,
Trà Vinh: 371,349
Trúng 391 Vĩnh Long,
Trúng 226 Bình Dương
182
29-09-22Bình Thuận: 061,938,
An Giang: 893,103,
Tây Ninh: 740,212
Trúng 740 Tây Ninh195
28-09-22Đồng Nai: 730,305,
Cần Thơ: 966,976,
Sóc Trăng: 027,983
Trúng 730 Đồng Nai,
Trúng 966 Cần Thơ,
Trúng 027 Sóc Trăng
251
27-09-22Vũng Tàu: 449,026,
Bến Tre: 409,580,
Bạc Liêu: 195,765
Trúng 449 Vũng Tàu,
Trúng 409 Bến Tre
245