Lô 3 Số Cao Cấp Đài Miền Trung

Nếu bạn muốn đánh lớn cần soi cầu thật kỹ, nếu bạn chưa thấy tin tưởng đừng đánh kẻo mất tiền oan, hãy giao việc soi cầu cho chúng tôi bạn sẽ nhận được những con số chuẩn và chính xác nhất.

PHÍ XEM SỐ: 500,000 VNĐ

⇒ Số chốt víp cam kết 100% ăn to!
⇒ Anh em sẽ nhận số từ 08h-17h hàng ngày.
⇒ Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
⇒ Tự Tin Lấy Số Đánh Lớn Trúng Lớn và Giàu To!!
⇒ LIÊN HỆ TỔNG ĐÀI CHÁT VỚI ADMIN Để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!

Lô ba số Miền Trung Siêu Chuẩn chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
06-12-20
05-12-20Đà Nẵng: 666,
Quảng Ngãi: 248,
Đắc Nông: 677
Trượt251
04-12-20Gia Lai: 021,
Ninh Thuận: 553
Trượt195
03-12-20Bình Định: 549,
Quảng Trị: 751,
Quảng Bình: 226
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
242
02-12-20Đà Nẵng: 742,
Khánh Hòa: 557
Trúng Đà Nẵng227
01-12-20Đắc Lắc: 214,
Quảng Nam: 802
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
232
30-11-20TT Huế: 399,
Phú Yên: 377
Trượt227
29-11-20Kon Tum: 720,
Khánh Hòa: 564
Trúng Kon Tum247
28-11-20Đà Nẵng: 726,
Quảng Ngãi: 086,
Đắc Nông: 051
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
152
27-11-20Gia Lai: 282,
Ninh Thuận: 231
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
232
26-11-20Bình Định: 069,
Quảng Trị: 197,
Quảng Bình: 138
Trượt279
25-11-20Đà Nẵng: 637,
Khánh Hòa: 108
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
175
24-11-20Đắc Lắc: 421,
Quảng Nam: 516
Trúng Quảng Nam191
23-11-20TT Huế: 343,
Phú Yên: 767
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
253
22-11-20Kon Tum: 454,
Khánh Hòa: 015
Trúng Khánh Hòa207
21-11-20Đà Nẵng: 306,
Quảng Ngãi: 933,
Đắc Nông: 774
Trúng Quảng Ngãi241
20-11-20Gia Lai: 410,
Ninh Thuận: 282
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
209
19-11-20Bình Định: 743,
Quảng Trị: 765,
Quảng Bình: 828
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
284
18-11-20Đà Nẵng: 053,
Khánh Hòa: 337
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
188
17-11-20Đắc Lắc: 644,
Quảng Nam: 299
Trượt146
16-11-20TT Huế: 331,
Phú Yên: 218
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
220
15-11-20Kon Tum: 976,
Khánh Hòa: 232
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
311
14-11-20Đà Nẵng: 996,
Quảng Ngãi: 250,
Đắc Nông: 513
Trúng Đà Nẵng212
13-11-20Gia Lai: 932,
Ninh Thuận: 545
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
375
12-11-20Bình Định: 296,
Quảng Trị: 874,
Quảng Bình: 012
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
195
11-11-20Đà Nẵng: 913,
Khánh Hòa: 668
Trượt170
10-11-20Đắc Lắc: 564,
Quảng Nam: 390
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
247
09-11-20TT Huế: 356,
Phú Yên: 539
Trúng Phú Yên184
08-11-20Kon Tum: 829,
Khánh Hòa: 014
Trúng Khánh Hòa281
07-11-20Đà Nẵng: 261,
Quảng Ngãi: 745,
Đắc Nông: 043
Trượt202
06-11-20Gia Lai: 763,
Ninh Thuận: 595
Trúng Gia Lai220
05-11-20Bình Định: 380,
Quảng Trị: 269,
Quảng Bình: 123
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
204
04-11-20Đà Nẵng: 101,
Khánh Hòa: 539
Trúng Khánh Hòa187
03-11-20Đắc Lắc: 388,
Quảng Nam: 861
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
203
02-11-20TT Huế: 969,
Phú Yên: 115
Trượt171
01-11-20Kon Tum: 205,
Khánh Hòa: 991
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
216
31-10-20Đà Nẵng: 458,
Quảng Ngãi: 188,
Đắc Nông: 366
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
234
30-10-20Gia Lai: 459,
Ninh Thuận: 444
Trượt148
29-10-20Bình Định: 959,
Quảng Trị: 649,
Quảng Bình: 792
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
355
28-10-20Đà Nẵng: 713,
Khánh Hòa: 830
Trúng Khánh Hòa242
27-10-20Đắc Lắc: 449,
Quảng Nam: 264
Trúng Quảng Nam277
26-10-20TT Huế: 623,
Phú Yên: 945
Trượt210
25-10-20Kon Tum: 382,
Khánh Hòa: 394
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
309
24-10-20Đà Nẵng: 767,
Quảng Ngãi: 152,
Đắc Nông: 306
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
182
23-10-20Gia Lai: 909,
Ninh Thuận: 642
Trúng Ninh Thuận242
22-10-20Bình Định: 384,
Quảng Trị: 330,
Quảng Bình: 769
Trượt293
21-10-20Đà Nẵng: 272,
Khánh Hòa: 497
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
250
20-10-20Đắc Lắc: 272,
Quảng Nam: 861
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
282
19-10-20TT Huế: 921,
Phú Yên: 161
Trúng TT Huế233
18-10-20Kon Tum: 544,
Khánh Hòa: 130
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
309
17-10-20Đà Nẵng: 774,
Quảng Ngãi: 793,
Đắc Nông: 560
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
235
16-10-20Gia Lai: 041,
Ninh Thuận: 312
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
317
15-10-20Bình Định: 166,
Quảng Trị: 085,
Quảng Bình: 471
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
247
14-10-20Đà Nẵng: 337,
Khánh Hòa: 250
Trượt276
13-10-20Đắc Lắc: 257,
Quảng Nam: 580
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
380
12-10-20TT Huế: 408,
Phú Yên: 234
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
371
11-10-20Kon Tum: 972,
Khánh Hòa: 657
Trúng Khánh Hòa367
10-10-20Đà Nẵng: 033,
Quảng Ngãi: 407,
Đắc Nông: 729
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
192
09-10-20Gia Lai: 589,
Ninh Thuận: 729
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
220
08-10-20Bình Định: 488,
Quảng Trị: 413,
Quảng Bình: 316
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
244
07-10-20Đà Nẵng: 351,
Khánh Hòa: 617
Trượt339
06-10-20Đắc Lắc: 215,
Quảng Nam: 064
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
238
05-10-20TT Huế: 908,
Phú Yên: 068
Trượt241
04-10-20Kon Tum: 551,
Khánh Hòa: 470
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
323
03-10-20Đà Nẵng: 150,
Quảng Ngãi: 718,
Đắc Nông: 544
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
153
02-10-20Gia Lai: 544,
Ninh Thuận: 462
Trúng Ninh Thuận307
01-10-20Bình Định: 345,
Quảng Trị: 408,
Quảng Bình: 370
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
232
30-09-20Đà Nẵng: 100,
Khánh Hòa: 392
Trúng Đà Nẵng299
29-09-20Đắc Lắc: 270,
Quảng Nam: 011
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
260
28-09-20TT Huế: 078,
Phú Yên: 328
Trượt294
27-09-20Kon Tum: 535,
Khánh Hòa: 307
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
182
26-09-20Đà Nẵng: 092,
Quảng Ngãi: 113,
Đắc Nông: 700
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
303
25-09-20Gia Lai: 885,
Ninh Thuận: 014
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
329
24-09-20Bình Định: 688,
Quảng Trị: 623,
Quảng Bình: 579
Trượt229
23-09-20Đà Nẵng: 759,
Khánh Hòa: 027
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
176
22-09-20Đắc Lắc: 491,
Quảng Nam: 275
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
241
21-09-20TT Huế: 372,
Phú Yên: 933
Trúng Phú Yên190
20-09-20Kon Tum: 988,
Khánh Hòa: 740
Trúng Kon Tum182
19-09-20Đà Nẵng: 191,
Quảng Ngãi: 615,
Đắc Nông: 816
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
173
18-09-20Gia Lai: 274,
Ninh Thuận: 184
Trúng Ninh Thuận180
17-09-20Bình Định: 640,
Quảng Trị: 413,
Quảng Bình: 340
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
277
16-09-20Đà Nẵng: 803,
Khánh Hòa: 850
Trúng Đà Nẵng345
15-09-20Đắc Lắc: 921,
Quảng Nam: 336
Trượt251
14-09-20TT Huế: 202,
Phú Yên: 384
Trượt303
13-09-20Kon Tum: 388,
Khánh Hòa: 732
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
286
12-09-20Đà Nẵng: 502,
Quảng Ngãi: 010,
Đắc Nông: 215
Trượt151
11-09-20Gia Lai: 358,
Ninh Thuận: 409
Trúng Ninh Thuận199