Bạch Thủ Đề Cao Cấp Đài Miền Trung

Soi cầu chuẩn đến đâu cũng vẫn có rủi ro, nhưng nếu bạn tìm đúng trang soi cầu uy tín tỷ lệ trúng của bạn sẽ cao hơn rất nhiều. Mạnh tay đầu tư lấy số cơ hội ăn lớn sẽ đến với bạn.

PHÍ XEM SỐ: 800,000 VNĐ

⇒ Số chốt víp cam kết 100% ăn to!
⇒ Anh em sẽ nhận số từ 08h-17h hàng ngày.
⇒ Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
⇒ Tự Tin Lấy Số Đánh Lớn Trúng Lớn và Giàu To!!
⇒ LIÊN HỆ TỔNG ĐÀI CHÁT VỚI ADMIN Để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!

Đề Đặc Biệt Miền Trung Víp chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 800,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
06-12-20
05-12-20Đà Nẵng: 03,
Quảng Ngãi: 70,
Đắc Nông: 86
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
162
04-12-20Ninh Thuận: 89,
Gia Lai: 48
Trượt83
03-12-20Bình Định: 15,
Quảng Trị: 96,
Quảng Bình: 20
Trúng Bình Định229
02-12-20Đà Nẵng: 27,
Khánh Hòa: 65
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
181
01-12-20Đắc Lắc: 45,
Quảng Nam: 93
Trượt101
30-11-20TT Huế: 80,
Phú Yên: 44
Trượt220
29-11-20Kon Tum: 72,
Khánh Hòa: 30
Trúng Kon Tum186
28-11-20Đà Nẵng: 20,
Quảng Ngãi: 86,
Đắc Nông: 09
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
189
27-11-20Gia Lai: 41,
Ninh Thuận: 50
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
209
26-11-20Bình Định: 63,
Quảng Trị: 50,
Quảng Bình: 99
Trượt161
25-11-20Đà Nẵng: 66,
Khánh Hòa: 44
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
61
24-11-20Đắc Lắc: 55,
Quảng Nam: 19
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
138
23-11-20TT Huế: 89,
Phú Yên: 67
Trúng Phú Yên177
22-11-20Kon Tum: 82,
Khánh Hòa: 00
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
191
21-11-20Đà Nẵng: 77,
Quảng Ngãi: 19,
Đắc Nông: 74
Trượt175
20-11-20Gia Lai: 25,
Ninh Thuận: 77
Trúng Gia Lai208
19-11-20Bình Định: 68,
Quảng Trị: 65,
Quảng Bình: 22
Trúng Quảng Trị97
18-11-20Đà Nẵng: 15,
Khánh Hòa: 98
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
168
17-11-20Đắc Lắc: 79,
Quảng Nam: 05
Trượt269
16-11-20TT Huế: 14,
Phú Yên: 65
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
128
15-11-20Kon Tum: 28,
Khánh Hòa: 73
Trúng Kon Tum88
14-11-20Đà Nẵng: 00,
Quảng Ngãi: 50,
Đắc Nông: 68
Trúng Đắc Nông126
13-11-20Gia Lai: 21,
Ninh Thuận: 74
Trúng Gia Lai202
12-11-20Bình Định: 24,
Quảng Trị: 68,
Quảng Bình: 13
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
125
11-11-20Đà Nẵng: 02,
Khánh Hòa: 42
Trúng Đà Nẵng127
10-11-20Đắc Lắc: 03,
Quảng Nam: 99
Trúng Quảng Nam286
09-11-20TT Huế: 01,
Phú Yên: 67
Trúng TT Huế284
08-11-20Kon Tum: 22,
Khánh Hòa: 99
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
34
07-11-20Đà Nẵng: 83,
Quảng Ngãi: 14,
Đắc Nông: 19
Trượt233
06-11-20Gia Lai: 11,
Ninh Thuận: 36
Trượt120
05-11-20Bình Định: 57,
Quảng Trị: 67,
Quảng Bình: 25
Trúng Quảng Trị152
04-11-20Đà Nẵng: 52,
Khánh Hòa: 90
Trúng Khánh Hòa280
03-11-20Đắc Lắc: 09,
Quảng Nam: 20
Trúng Đắc Lắc243
02-11-20TT Huế: 48,
Phú Yên: 27
Trượt120
01-11-20Kon Tum: 05,
Khánh Hòa: 94
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
182
31-10-20Đà Nẵng: 80,
Quảng Ngãi: 02,
Đắc Nông: 70
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
178
30-10-20Gia Lai: 03,
Ninh Thuận: 07
Trượt139
29-10-20Bình Định: 87,
Quảng Trị: 95,
Quảng Bình: 58
Trúng Bình Định230
28-10-20Đà Nẵng: 38,
Khánh Hòa: 81
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
83
27-10-20Đắc Lắc: 18,
Quảng Nam: 50
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
71
26-10-20TT Huế: 84,
Phú Yên: 22
Trượt141
25-10-20Kon Tum: 82,
Khánh Hòa: 15
Trúng Khánh Hòa223
24-10-20Đà Nẵng: 89,
Quảng Ngãi: 88,
Đắc Nông: 06
Trúng Đà Nẵng204
23-10-20Gia Lai: 21,
Ninh Thuận: 42
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
213
22-10-20Bình Định: 66,
Quảng Trị: 54,
Quảng Bình: 77
Trượt132
21-10-20Đà Nẵng: 12,
Khánh Hòa: 70
Trượt84
20-10-20Đắc Lắc: 80,
Quảng Nam: 39
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
80
19-10-20TT Huế: 81,
Phú Yên: 41
Trúng Phú Yên148
18-10-20Kon Tum: 46,
Khánh Hòa: 60
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
211
17-10-20Đà Nẵng: 80,
Quảng Ngãi: 54,
Đắc Nông: 27
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
182
16-10-20Gia Lai: 77,
Ninh Thuận: 12
Trúng Ninh Thuận32
15-10-20Bình Định: 27,
Quảng Trị: 26,
Quảng Bình: 19
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
207
14-10-20Đà Nẵng: 99,
Khánh Hòa: 39
Trượt100
13-10-20Đắc Lắc: 70,
Quảng Nam: 45
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
166
12-10-20TT Huế: 53,
Phú Yên: 93
Trúng Phú Yên176
11-10-20Kon Tum: 43,
Khánh Hòa: 57
Trúng Khánh Hòa118
10-10-20Đà Nẵng: 89,
Quảng Ngãi: 10,
Đắc Nông: 26
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
212
09-10-20Gia Lai: 92,
Ninh Thuận: 47
Trúng Gia Lai75
08-10-20Bình Định: 03,
Quảng Trị: 27,
Quảng Bình: 16
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
156
07-10-20Đà Nẵng: 21,
Khánh Hòa: 38
Trượt174
06-10-20Đắc Lắc: 62,
Quảng Nam: 64
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
137
05-10-20TT Huế: 95,
Phú Yên: 33
Trượt170
04-10-20Kon Tum: 37,
Khánh Hòa: 70
Trúng Khánh Hòa161
03-10-20Đà Nẵng: 79,
Quảng Ngãi: 96,
Đắc Nông: 13
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
133
02-10-20Gia Lai: 99,
Ninh Thuận: 62
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
142
01-10-20Bình Định: 48,
Quảng Trị: 72,
Quảng Bình: 69
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
174
30-09-20Đà Nẵng: 24,
Khánh Hòa: 58
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
101
29-09-20Đắc Lắc: 03,
Quảng Nam: 78
Trúng Quảng Nam224
28-09-20TT Huế: 60,
Phú Yên: 36
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
224
27-09-20Kon Tum: 35,
Khánh Hòa: 95
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
246
26-09-20Đà Nẵng: 48,
Quảng Ngãi: 69,
Đắc Nông: 09
Trúng Đà Nẵng111
25-09-20Gia Lai: 35,
Ninh Thuận: 25
Trúng Ninh Thuận220
24-09-20Bình Định: 05,
Quảng Trị: 67,
Quảng Bình: 45
Trúng Bình Định162
23-09-20Đà Nẵng: 34,
Khánh Hòa: 49
Trúng Đà Nẵng221
22-09-20Đắc Lắc: 91,
Quảng Nam: 15
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
172
21-09-20TT Huế: 99,
Phú Yên: 51
Trúng TT Huế176
20-09-20Kon Tum: 63,
Khánh Hòa: 32
Trượt95
19-09-20Đà Nẵng: 32,
Quảng Ngãi: 60,
Đắc Nông: 61
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
264
18-09-20Gia Lai: 20,
Ninh Thuận: 60
Trúng Gia Lai39
17-09-20Bình Định: 11,
Quảng Trị: 00,
Quảng Bình: 46
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
187
16-09-20Đà Nẵng: 11,
Khánh Hòa: 29
Trúng Đà Nẵng273
15-09-20Đắc Lắc: 89,
Quảng Nam: 13
Trúng Quảng Nam208
14-09-20TT Huế: 32,
Phú Yên: 61
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
153
13-09-20Kon Tum: 88,
Khánh Hòa: 97
Trúng Khánh Hòa87
12-09-20Đà Nẵng: 45,
Quảng Ngãi: 37,
Đắc Nông: 20
Trượt202
11-09-20Gia Lai: 07,
Ninh Thuận: 94
Trúng Ninh Thuận71