Giải 8 Cao Cấp Đài Miền Trung

Chơi Xổ Số cần tính toán cẩn thận kết hợp chia vốn hợp lý đó chính là chìa khóa Thành Công.. Nếu bạn không có thời gian soi cầu hãy để chúng tôi hỗ trợ. Còn bạn hãy đến chơi và mang tiền về!

PHÍ XEM SỐ: 500,000 VNĐ

⇒ Số chốt víp cam kết 100% ăn to!
⇒ Anh em sẽ nhận số từ 08h-17h hàng ngày.
⇒ Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
⇒ Tự Tin Lấy Số Đánh Lớn Trúng Lớn và Giàu To!!
⇒ LIÊN HỆ TỔNG ĐÀI CHÁT VỚI ADMIN Để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!

Giải Tám Miền Trung Víp chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
05-03-21
04-03-21Bình Định: 03,
Quảng Trị: 01,
Quảng Bình: 33
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
210
03-03-21Đà Nẵng: 04,
Khánh Hòa: 76
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
115
02-03-21Đắc Lắc: 42,
Quảng Nam: 92
Trượt220
01-03-21TT Huế: 17,
Phú Yên: 84
Trượt168
28-02-21Kon Tum: 76,
Khánh Hòa: 73
Trúng Kon Tum188
27-02-21Đà Nẵng: 76,
Quảng Ngãi: 83,
Đắc Nông: 22
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
284
26-02-21Gia Lai: 69,
Ninh Thuận: 87
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
202
25-02-21Bình Định: 58,
Quảng Trị: 87,
Quảng Bình: 03
Trượt188
24-02-21Đà Nẵng: 85,
Khánh Hòa: 77
Trúng Đà Nẵng230
23-02-21Đắc Lắc: 01,
Quảng Nam: 28
Trúng Đắc Lắc224
22-02-21TT Huế: 64,
Phú Yên: 92
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
188
21-02-21Kon Tum: 69,
Khánh Hòa: 89
Trúng Khánh Hòa196
20-02-21Đà Nẵng: 02,
Quảng Ngãi: 52,
Đắc Nông: 90
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
234
19-02-21Gia Lai: 39,
Ninh Thuận: 30
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
182
18-02-21Bình Định: 94,
Quảng Trị: 06,
Quảng Bình: 64
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
208
17-02-21Đà Nẵng: 74,
Khánh Hòa: 36
Trúng Khánh Hòa187
16-02-21Đắc Lắc: 76,
Quảng Nam: 08
Trúng Quảng Nam204
15-02-21TT Huế: 04,
Phú Yên: 22
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
226
11-02-21Bình Định: 60,
Quảng Trị: 39,
Quảng Bình: 66
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
152
10-02-21Đà Nẵng: 08,
Khánh Hòa: 55
Trúng Đà Nẵng260
09-02-21Đắc Lắc: 51,
Quảng Nam: 11
Trượt226
08-02-21TT Huế: 33,
Phú Yên: 13
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
155
07-02-21Kon Tum: 38,
Khánh Hòa: 64
Trúng Khánh Hòa203
06-02-21Đà Nẵng: 96,
Quảng Ngãi: 18,
Đắc Nông: 31
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
242
05-02-21Gia Lai: 24,
Ninh Thuận: 78
Trượt279
04-02-21Bình Định: 85,
Quảng Trị: 53,
Quảng Bình: 39
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
245
03-02-21Đà Nẵng: 08,
Khánh Hòa: 78
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
201
02-02-21Đắc Lắc: 50,
Quảng Nam: 30
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
174
01-02-21TT Huế: 18,
Phú Yên: 45
Trượt184
31-01-21Kon Tum: 72,
Khánh Hòa: 74
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
207
30-01-21Đà Nẵng: 13,
Quảng Ngãi: 42,
Đắc Nông: 10
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
273
29-01-21Gia Lai: 70,
Ninh Thuận: 77
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
185
28-01-21Bình Định: 48,
Quảng Trị: 29,
Quảng Bình: 33
Trượt197
27-01-21Đà Nẵng: 01,
Khánh Hòa: 57
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
138
26-01-21Đắc Lắc: 45,
Quảng Nam: 61
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
144
25-01-21TT Huế: 75,
Phú Yên: 42
Trúng Phú Yên197
24-01-21Kon Tum: 81,
Khánh Hòa: 97
Trượt268
23-01-21Đà Nẵng: 36,
Quảng Ngãi: 36,
Đắc Nông: 25
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
156
22-01-21Gia Lai: 80,
Ninh Thuận: 65
Trúng Gia Lai172
21-01-21Bình Định: 94,
Quảng Trị: 52,
Quảng Bình: 04
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
227
20-01-21Đà Nẵng: 46,
Khánh Hòa: 47
Trượt290
19-01-21Đắc Lắc: 81,
Quảng Nam: 79
Trúng Quảng Nam181
18-01-21TT Huế: 89,
Phú Yên: 88
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
148
17-01-21Kon Tum: 55,
Khánh Hòa: 22
Trượt120
16-01-21Đà Nẵng: 78,
Quảng Ngãi: 42,
Đắc Nông: 58
Trượt164
15-01-21Gia Lai: 09,
Ninh Thuận: 36
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
132
14-01-21Bình Định: 14,
Quảng Trị: 73,
Quảng Bình: 20
Trúng Quảng Bình253
13-01-21Đà Nẵng: 22,
Khánh Hòa: 89
Trúng Khánh Hòa212
12-01-21Đắc Lắc: 79,
Quảng Nam: 91
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
127
11-01-21TT Huế: 23,
Phú Yên: 34
Trượt208
10-01-21Khánh Hòa: 81,
Kon Tum: 97
Trúng Khánh Hòa,
Trúng Kon Tum
195
09-01-21Đà Nẵng: 22,
Quảng Ngãi: 38,
Đắc Nông: 29
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
177
08-01-21Gia Lai: 43,
Ninh Thuận: 06
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
195
07-01-21Bình Định: 38,
Quảng Trị: 27,
Quảng Bình: 40
Trượt243
06-01-21Đà Nẵng: 81,
Khánh Hòa: 50
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
191
05-01-21Đắc Lắc: 39,
Quảng Nam: 90
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
274
04-01-21TT Huế: 09,
Phú Yên: 11
Trượt230
03-01-21Kon Tum: 26,
Khánh Hòa: 39
Trúng Kon Tum188
02-01-21Đà Nẵng: 72,
Quảng Ngãi: 21,
Đắc Nông: 72
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
225