Đề đầu đuôi mb chuẩn nhất

Đánh lô đề thì ai cũng muốn thắng nhưng nếu bạn không biết cách chốt số chuẩn tiền của bạn cũng theo đó mà đi. Đến với chúng tôi bằng công nghệ soi cầu Độc Quyền Từ HĐXS cung cấp cho a/e dịch vụ chốt số chuẩn xác có 1-0-2 cam kết giúp a/e vào bờ ngay hôm nay và thoát khỏi tình trạng thua nỗ một cách nhanh nhất.

Đề đầu đuôi mb chuẩn nhất: 400.000đ

 Số mua mất phí đảm bảo trúng 99,9%
 A/e nạp thẻ từ 08h-18h để tránh lấy lại số cũ nhé
 Sau khi nạp đủ tiền số sẽ Hiện Ra
 Hỗ trợ thẻ cào: Viettel & VinaPhone
 Tư vấn cầu đẹp miền bắc a/e CHÁT với admin nhé!

Đề đầu đuôi Miền Bắc siêu VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
06-12-20
05-12-20Đầu: 4 - Đuôi: 0Trượt69
04-12-20Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng đầu 462
03-12-20Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng Đề253
02-12-20Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng Đề261
01-12-20Đầu: 0 - Đuôi: 6Trúng đầu 0268
30-11-20Đầu: 4 - Đuôi: 1Trượt285
29-11-20Đầu: 1 - Đuôi: 7Trượt57
28-11-20Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng đầu 661
27-11-20Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng đầu 252
26-11-20Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng đuôi 195
25-11-20Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng đuôi 670
24-11-20Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đầu 6150
23-11-20Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đầu 4161
22-11-20Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng Đề267
21-11-20Đầu: 7 - Đuôi: 4Trượt175
20-11-20Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng đầu 8185
19-11-20Đầu: 3 - Đuôi: 1Trượt198
18-11-20Đầu: 2 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0293
17-11-20Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3299
16-11-20Đầu: 9 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0185
15-11-20Đầu: 5 - Đuôi: 8Trúng đuôi 892
14-11-20Đầu: 5 - Đuôi: 1Trượt272
13-11-20Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng đầu 8187
12-11-20Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng đầu 1172
11-11-20Đầu: 7 - Đuôi: 2Trúng đuôi 292
10-11-20Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng Đề263
09-11-20Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng đầu 4265
08-11-20Đầu: 4 - Đuôi: 0Trượt190
07-11-20Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng đầu 595
06-11-20Đầu: 8 - Đuôi: 9Trượt158
05-11-20Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng đầu 2170
04-11-20Đầu: 4 - Đuôi: 1Trúng đuôi 197
03-11-20Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đầu 1197
02-11-20Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1291
01-11-20Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng đầu 567
31-10-20Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0178
30-10-20Đầu: 4 - Đuôi: 1Trượt175
29-10-20Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6168
28-10-20Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng đuôi 764
27-10-20Đầu: 9 - Đuôi: 4Trượt186
26-10-20Đầu: 9 - Đuôi: 7Trượt87
25-10-20Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng đầu 3297
24-10-20Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8287
23-10-20Đầu: 6 - Đuôi: 0Trượt278
22-10-20Đầu: 6 - Đuôi: 8Trượt56
21-10-20Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng đầu 4289
20-10-20Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng đuôi 753
19-10-20Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5170
18-10-20Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng đầu 1265
17-10-20Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng đuôi 953
16-10-20Đầu: 0 - Đuôi: 6Trúng đầu 062
15-10-20Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đầu 280
14-10-20Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6185
13-10-20Đầu: 2 - Đuôi: 6Trúng đuôi 674
12-10-20Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng đuôi 852
11-10-20Đầu: 9 - Đuôi: 2Trúng đầu 9274
10-10-20Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đầu 4175
09-10-20Đầu: 8 - Đuôi: 4Trượt254
08-10-20Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6194
07-10-20Đầu: 8 - Đuôi: 1Trượt260
06-10-20Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5154
05-10-20Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đuôi 391
04-10-20Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng Đề287
03-10-20Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đầu 9267
02-10-20Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng Đề168
01-10-20Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8161
30-09-20Đầu: 1 - Đuôi: 0Trượt154
29-09-20Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng đầu 261
28-09-20Đầu: 5 - Đuôi: 0Trượt298
27-09-20Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng đầu 4283
26-09-20Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng đầu 6193
25-09-20Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng đầu 172
24-09-20Đầu: 4 - Đuôi: 3Trượt89
23-09-20Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1271
22-09-20Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng Đề157
21-09-20Đầu: 3 - Đuôi: 3Trượt65
20-09-20Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2196
19-09-20Đầu: 0 - Đuôi: 5Trúng đầu 0169
18-09-20Đầu: 9 - Đuôi: 2Trúng đầu 9280
17-09-20Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng đầu 7170
16-09-20Đầu: 2 - Đuôi: 1Trượt186
15-09-20Đầu: 5 - Đuôi: 8Trượt166
14-09-20Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng Đề74
13-09-20Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng đầu 6166
12-09-20Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0182
11-09-20Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng Đề177
10-09-20Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng đầu 2262
09-09-20Đầu: 2 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0193
08-09-20Đầu: 5 - Đuôi: 4Trượt158
07-09-20Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng đầu 5181
06-09-20Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng Đề173
05-09-20Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5195
04-09-20Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng đầu 8258
03-09-20Đầu: 3 - Đuôi: 8Trượt77
02-09-20Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng đuôi 858
01-09-20Đầu: 5 - Đuôi: 3Trúng đầu 5299
31-08-20Đầu: 6 - Đuôi: 4Trượt172
30-08-20Đầu: 8 - Đuôi: 7Trúng đầu 8253
29-08-20Đầu: 7 - Đuôi: 4Trượt154
28-08-20Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng đầu 4277
27-08-20Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng Đề84
26-08-20Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng đầu 876
25-08-20Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng đuôi 980
24-08-20Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng Đề164
23-08-20Đầu: 5 - Đuôi: 4Trượt80
22-08-20Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng đầu 3250
21-08-20Đầu: 7 - Đuôi: 3Trượt181
20-08-20Đầu: 9 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0259
19-08-20Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1268
18-08-20Đầu: 6 - Đuôi: 5Trượt80
17-08-20Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng Đề257
16-08-20Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng Đề190
15-08-20Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng Đề276
14-08-20Đầu: 9 - Đuôi: 1Trượt181
13-08-20Đầu: 4 - Đuôi: 6Trượt263
12-08-20Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng đầu 571
11-08-20Đầu: 3 - Đuôi: 8Trúng đuôi 875
10-08-20Đầu: 9 - Đuôi: 7Trượt195
09-08-20Đầu: 1 - Đuôi: 1Trượt84
08-08-20Đầu: 0 - Đuôi: 4Trượt75
07-08-20Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng đầu 1286
06-08-20Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng đầu 7152
05-08-20Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng đầu 9288
04-08-20Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng đầu 1170
03-08-20Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng Đề197
02-08-20Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng đuôi 169
01-08-20Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng đầu 196
31-07-20Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2182
30-07-20Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng Đề75
29-07-20Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng đuôi 766
28-07-20Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng đầu 8296
27-07-20Đầu: 3 - Đuôi: 8Trúng đầu 3189
26-07-20Đầu: 5 - Đuôi: 8Trúng đầu 5260
25-07-20Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng đầu 0266
24-07-20Đầu: 9 - Đuôi: 7Trúng Đề93
23-07-20Đầu: 6 - Đuôi: 4Trượt55
22-07-20Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng đuôi 277
21-07-20Đầu: 9 - Đuôi: 1Trượt197
20-07-20Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng đuôi 960
19-07-20Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng đầu 360
18-07-20Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6175
17-07-20Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đuôi 465
16-07-20Đầu: 7 - Đuôi: 7Trượt284
15-07-20Đầu: 4 - Đuôi: 9Trượt270
14-07-20Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9152
13-07-20Đầu: 6 - Đuôi: 7Trượt72
12-07-20Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0260
11-07-20Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6294
10-07-20Đầu: 5 - Đuôi: 7Trượt257
09-07-20Đầu: 4 - Đuôi: 3Trượt284
08-07-20Đầu: 0 - Đuôi: 2Trượt185
07-07-20Đầu: 5 - Đuôi: 2Trượt296
06-07-20Đầu: 9 - Đuôi: 3Trượt89
05-07-20Đầu: 3 - Đuôi: 4Trượt282
04-07-20Đầu: 4 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5171
03-07-20Đầu: 6 - Đuôi: 5Trượt197
02-07-20Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng đầu 260
01-07-20Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng Đề186
30-06-20Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9150
29-06-20Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng đầu 281
28-06-20Đầu: 0 - Đuôi: 8Trượt178
27-06-20Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng đuôi 697
26-06-20Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng Đề83
25-06-20Đầu: 1 - Đuôi: 0Trượt188
24-06-20Đầu: 0 - Đuôi: 4Trượt60
23-06-20Đầu: 9 - Đuôi: 8Trượt270
22-06-20Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng Đề190
21-06-20Đầu: 8 - Đuôi: 9Trượt194
20-06-20Đầu: 3 - Đuôi: 0Trượt292
19-06-20Đầu: 3 - Đuôi: 7Trúng đầu 3159
18-06-20Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng đầu 857
17-06-20Đầu: 5 - Đuôi: 9Trượt280
16-06-20Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng đầu 654
15-06-20Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng đầu 5271
14-06-20Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng đầu 7173
13-06-20Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1166
12-06-20Đầu: 0 - Đuôi: 3Trúng Đề254
11-06-20Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4151
10-06-20Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0265
09-06-20Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng đuôi 095
08-06-20Đầu: 7 - Đuôi: 4Trượt285
07-06-20Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng Đề92
06-06-20Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2297
05-06-20Đầu: 8 - Đuôi: 6Trượt61
04-06-20Đầu: 1 - Đuôi: 9Trượt73
03-06-20Đầu: 1 - Đuôi: 5Trượt70
02-06-20Đầu: 0 - Đuôi: 1Trượt258
01-06-20Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng Đề258
31-05-20Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng đầu 3172
30-05-20Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng đầu 6176
29-05-20Đầu: 5 - Đuôi: 3Trúng đầu 587
28-05-20Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3189
27-05-20Đầu: 2 - Đuôi: 7Trượt73
26-05-20Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng Đề84
25-05-20Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đầu 183
24-05-20Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng Đề156
23-05-20Đầu: 1 - Đuôi: 4Trượt197
22-05-20Đầu: 7 - Đuôi: 1Trượt286
21-05-20Đầu: 7 - Đuôi: 0Trượt89
20-05-20Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng Đề76