Đề Đầu Đuôi Cao Cấp Đài Miền Trung

Cầu đuôi đuôi hôm nay được các chuyên gia nghiên cứu và sàng lọc rất kỹ, Cơ hội trúng to dành riêng cho bạn, bỏ qua thật quá đáng tiếc.

PHÍ XEM SỐ: 300,000 VNĐ

⇒ Số chốt víp cam kết 100% ăn to!
⇒ Anh em sẽ nhận số từ 08h-17h hàng ngày.
⇒ Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
⇒ Tự Tin Lấy Số Đánh Lớn Trúng Lớn và Giàu To!!
⇒ LIÊN HỆ TỔNG ĐÀI CHÁT VỚI ADMIN Để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!

Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 400,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
06-12-20
05-12-20Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Trúng đầu 7 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
212
04-12-20Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 0
Trượt171
03-12-20Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 7
Trúng đầu 1 Bình Định,
Trúng đầu 6 Quảng Bình
136
02-12-20Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 7 Đà Nẵng210
01-12-20Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 7
Trượt253
30-11-20TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng đầu 3 TT Huế117
29-11-20Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 3
Trúng đầu 4 Khánh Hòa132
28-11-20Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Quảng Ngãi: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 4 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 0 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 6 Quảng Ngãi
165
27-11-20Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Ninh Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Trúng đầu 4 Gia Lai,
Trúng đuôi 0 Ninh Thuận
188
26-11-20Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trượt73
25-11-20Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 6 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
75
24-11-20Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam148
23-11-20TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Phú Yên: Đầu: 6 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng đầu 6 Phú Yên
135
22-11-20Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 2 Kon Tum,
Trúng đuôi 0 Khánh Hòa
167
21-11-20Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 5 Đắc Nông252
20-11-20Gia Lai: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng đầu 1 Ninh Thuận
161
19-11-20Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Bình Định: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Trúng đầu 8 Quảng Bình,
Trúng đầu 6 Quảng Trị
236
18-11-20Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 8 Khánh Hòa
128
17-11-20Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Trúng đầu 2 Quảng Nam23
16-11-20TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Phú Yên: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 4 TT Huế,
Trúng đầu 6 Phú Yên
159
15-11-20Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trúng đầu 2 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
164
14-11-20Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Trúng đầu 6 Đắc Nông112
13-11-20Gia Lai: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Trúng đầu 2 Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
122
12-11-20Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trúng đầu 2 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
200
11-11-20Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trượt151
10-11-20Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Trúng đầu 9 Đắc Lắc,
Trúng đầu 9 Quảng Nam
138
09-11-20TT Huế: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Trúng đầu 2 Phú Yên159
08-11-20Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đầu 9 Khánh Hòa
155
07-11-20Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trượt125
06-11-20Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Trượt68
05-11-20Bình Định: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 9 Bình Định,
Trúng đuôi 7 Quảng Trị,
Trúng đuôi 7 Quảng Bình
175
04-11-20Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 0 Khánh Hòa
90
03-11-20Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 9 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 0 Quảng Nam
156
02-11-20TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 9
Trúng đầu 4 Phú Yên38
01-11-20Kon Tum: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
151
31-10-20Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đầu 5 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 7 Đắc Nông
179
30-10-20Gia Lai: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Trượt177
29-10-20Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trúng đầu 8 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
145
28-10-20Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 1
Trúng đầu 3 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
129
27-10-20Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 0 Quảng Nam191
26-10-20TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trượt176
25-10-20Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Trúng đầu 3 Kon Tum,
Trúng đầu 1 Khánh Hòa
85
24-10-20Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đầu 9 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 1 Đắc Nông
198
23-10-20Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 1 Gia Lai,
Trúng đầu 4 Ninh Thuận
99
22-10-20Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Trượt185
21-10-20Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
77
20-10-20Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 0 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 9 Quảng Nam
106
19-10-20TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt TT Huế53
18-10-20Kon Tum: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 1
Trúng đầu 6 Khánh Hòa169
17-10-20Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Quảng Ngãi: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 3
Trúng đầu 8 Đà Nẵng170
16-10-20Gia Lai: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trúng đầu 1 Ninh Thuận91
15-10-20Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trúng đầu 2 Bình Định,
Trúng đầu 2 Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
100
14-10-20Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 9
Trượt86
13-10-20Đắc Lắc: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
193
12-10-20TT Huế: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 4 TT Huế,
Trúng đầu 9 Phú Yên
80
11-10-20Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trúng đầu 3 Kon Tum,
Trúng đuôi 7 Khánh Hòa
96
10-10-20Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đầu 2 Đắc Nông
143
09-10-20Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 7
Trượt171
08-10-20Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 0 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 3 Bình Định,
Trúng đuôi 6 Quảng Trị,
Trúng đuôi 6 Quảng Bình
217
07-10-20Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trượt194
06-10-20Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 2 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 4 Quảng Nam
210
05-10-20TT Huế: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Trúng đầu 9 Phú Yên134
04-10-20Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa96
03-10-20Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 3 Quảng Ngãi
193
02-10-20Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 9 Gia Lai,
Trúng đuôi 2 Ninh Thuận
139
01-10-20Bình Định: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 3 - Đuôi: 5
Trúng đầu 7 Quảng Trị,
Trúng đầu 3 Quảng Bình
170
30-09-20Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Trúng đầu 2 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
180
29-09-20Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 7 Đắc Lắc82
28-09-20TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 7 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 0 TT Huế247
27-09-20Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 5
Trúng đầu 3 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
255
26-09-20Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 8 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đầu 6 Đắc Nông
198
25-09-20Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 8 Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
113
24-09-20Bình Định: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 9
Trượt247
23-09-20Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Trúng đầu 2 Khánh Hòa279
22-09-20Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
32
21-09-20TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Trượt250
20-09-20Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Trượt264
19-09-20Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trúng đầu 3 Đà Nẵng,
Trúng đầu 6 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 1 Đắc Nông
237
18-09-20Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 0 Gia Lai,
Trúng đuôi 4 Ninh Thuận
131
17-09-20Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 6
Trúng đầu 1 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
156
16-09-20Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
193
15-09-20Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Trượt90
14-09-20TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 6 - Đuôi: 0
Trúng đầu 3 TT Huế,
Trúng đầu 6 Phú Yên
135
13-09-20Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 3 Kon Tum,
Trúng đầu 9 Khánh Hòa
150
12-09-20Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 7
Trượt133
11-09-20Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 1 Gia Lai,
Trúng đầu 9 Ninh Thuận
114