Cặp Xỉu Chủ Cao Cấp Đài Miền Trung

Hôm nay chúng tôi đã chốt số chuẩn, cơ hội ngon ăn cho anh em muốn đánh to. Đừng bỏ qua cầu Xỉu Chủ chắc ăn để vào bờ ngay hôm nay bạn nhé.

PHÍ XEM SỐ: 1,000,000 VNĐ

⇒ Số chốt víp cam kết 100% ăn to!
⇒ Anh em sẽ nhận số từ 08h-17h hàng ngày.
⇒ Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
⇒ Tự Tin Lấy Số Đánh Lớn Trúng Lớn và Giàu To!!
⇒ LIÊN HỆ TỔNG ĐÀI CHÁT VỚI ADMIN Để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!

Cặp Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 800,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
04-12-21
03-12-21Gia Lai: 242,877,
Ninh Thuận: 142,406
Trúng 242 Gia Lai,
Trúng 142 Ninh Thuận
241
02-12-21Bình Định: 986,163,
Quảng Trị: 053,922,
Quảng Bình: 351,515
Trúng 986 Bình Định,
Trúng 053 Quảng Trị
208
01-12-21Đà Nẵng: 702,881,
Khánh Hòa: 950,669
Trượt191
30-11-21Đắc Lắc: 187,607,
Quảng Nam: 037,505
Trúng 037 Quảng Nam211
29-11-21TT Huế: 335,129,
Phú Yên: 851,268
Trúng 335 TT Huế,
Trúng 851 Phú Yên
180
28-11-21Kon Tum: 062,472,
Khánh Hòa: 908,407
Trúng 062 Kon Tum,
Trúng 908 Khánh Hòa
185
27-11-21Đà Nẵng: 055,211,
Quảng Ngãi: 129,150,
Đắc Nông: 873,261
Trúng 055 Đà Nẵng,
Trúng 129 Quảng Ngãi
274
26-11-21Gia Lai: 800,703,
Ninh Thuận: 744,316
Trượt264
25-11-21Bình Định: 903,819,
Quảng Trị: 638,619,
Quảng Bình: 403,145
Trúng 903 Bình Định212
24-11-21Đà Nẵng: 124,135,
Khánh Hòa: 992,436
Trúng 124 Đà Nẵng,
Trúng 992 Khánh Hòa
188
23-11-21Đắc Lắc: 647,632,
Quảng Nam: 350,141
Trúng 647 Đắc Lắc,
Trúng 350 Quảng Nam
213
22-11-21TT Huế: 517,958,
Phú Yên: 231,270
Trúng 231 Phú Yên287
21-11-21Kon Tum: 449,648,
Khánh Hòa: 825,313
Trúng 825 Khánh Hòa265
20-11-21Đà Nẵng: 968,687,
Quảng Ngãi: 923,735,
Đắc Nông: 485,930
Trúng 968 Đà Nẵng183
19-11-21Gia Lai: 959,057,
Ninh Thuận: 245,722
Trúng 959 Gia Lai196
18-11-21Bình Định: 116,308,
Quảng Trị: 899,153,
Quảng Bình: 596,144
Trúng 116 Bình Định,
Trúng 899 Quảng Trị,
Trúng 596 Quảng Bình
161
17-11-21Đà Nẵng: 859,182,
Khánh Hòa: 572,537
Trượt164
16-11-21Đắc Lắc: 878,395,
Quảng Nam: 979,289
Trúng 878 Đắc Lắc,
Trúng 979 Quảng Nam
210
15-11-21TT Huế: 212,636,
Phú Yên: 678,114
Trúng 678 Phú Yên247
14-11-21Kon Tum: 276,981,
Khánh Hòa: 547,822
Trượt203
13-11-21Đà Nẵng: 286,575,
Quảng Ngãi: 650,205,
Đắc Nông: 737,446
Trúng 286 Đà Nẵng,
Trúng 650 Quảng Ngãi
185
12-11-21Gia Lai: 773,595,
Ninh Thuận: 961,249
Trượt171
11-11-21Bình Định: 927,841,
Quảng Trị: 172,046,
Quảng Bình: 264,253
Trúng 927 Bình Định,
Trúng 172 Quảng Trị,
Trúng 264 Quảng Bình
161
10-11-21Đà Nẵng: 072,317,
Khánh Hòa: 408,315
Trượt160
09-11-21Đắc Lắc: 728,511,
Quảng Nam: 537,850
Trúng 728 Đắc Lắc,
Trúng 537 Quảng Nam
179
08-11-21TT Huế: 018,138,
Phú Yên: 380,141
Trúng 018 TT Huế,
Trúng 380 Phú Yên
253
07-11-21Kon Tum: 502,773,
Khánh Hòa: 257,292
Trúng 502 Kon Tum,
Trúng 257 Khánh Hòa
273
06-11-21Đà Nẵng: 485,001,
Đắc Nông: 724,191
Trượt107
05-11-21Gia Lai: 483,875,
Ninh Thuận: 628,745
Trúng 483 Gia Lai,
Trúng 628 Ninh Thuận
164
04-11-21Quảng Bình: 026,434,
Bình Định: 654,833,
Quảng Trị: 552,558
Trúng 026 Quảng Bình,
Trúng 654 Bình Định
198
03-11-21Đà Nẵng: 010,814,
Khánh Hòa: 016,508
Trúng 010 Đà Nẵng193
02-11-21Đắc Lắc: 109,941,
Quảng Nam: 828,544
Trúng 109 Đắc Lắc,
Trúng 828 Quảng Nam
196
01-11-21TT Huế: 618,568,
Phú Yên: 280,680
Trượt214
31-10-21Kon Tum: 799,244,
Khánh Hòa: 225,074
Trúng 799 Kon Tum,
Trúng 225 Khánh Hòa
222
30-10-21Đà Nẵng: 332,942,
Đắc Nông: 394,194
Trượt110
29-10-21Gia Lai: 118,474,
Ninh Thuận: 018,311
Trúng 118 Gia Lai,
Trúng 018 Ninh Thuận
235
28-10-21Bình Định: 307,567,
Quảng Trị: 017,332,
Quảng Bình: 392,654
Trượt240
27-10-21Đà Nẵng: 789,101,
Khánh Hòa: 377,723
Trúng 377 Khánh Hòa195
26-10-21Đắc Lắc: 439,794,
Quảng Nam: 964,569
Trúng 439 Đắc Lắc,
Trúng 964 Quảng Nam
212
25-10-21TT Huế: 748,397,
Phú Yên: 971,820
Trượt209
22-10-21Gia Lai: 621,360,
Ninh Thuận: 305,438
Trúng 621 Gia Lai183
21-10-21Bình Định: 681,868,
Quảng Trị: 016,148,
Quảng Bình: 285,273
Trúng 681 Bình Định,
Trúng 016 Quảng Trị,
Trúng 285 Quảng Bình
203
20-10-21Đà Nẵng: 068,375,
Khánh Hòa: 703,382
Trượt138
19-10-21Đắc Lắc: 163,436,
Quảng Nam: 392,147
Trượt271
18-10-21TT Huế: 705,154,
Phú Yên: 170,443
Trúng 170 Phú Yên234
17-10-21Kon Tum: 869,871,
Khánh Hòa: 299,595
Trúng 869 Kon Tum221
16-10-21Đà Nẵng: 746,214,
Đắc Nông: 920,915
Trúng 920 Đắc Nông182
15-10-21Gia Lai: 904,517,
Ninh Thuận: 444,298
Trúng 904 Gia Lai,
Trúng 444 Ninh Thuận
217
14-10-21Bình Định: 894,392,
Quảng Trị: 707,516,
Quảng Bình: 601,596
Trượt200
13-10-21Đà Nẵng: 126,646,
Khánh Hòa: 167,765
Trúng 126 Đà Nẵng,
Trúng 167 Khánh Hòa
267
12-10-21Đắc Lắc: 535,215,
Quảng Nam: 435,624
Trúng 535 Đắc Lắc,
Trúng 435 Quảng Nam
174
11-10-21TT Huế: 629,536,
Phú Yên: 789,848
Trúng TT Huế,
Trúng 789 Phú Yên
202
10-10-21Kon Tum: 345,938,
Khánh Hòa: 773,885
Trượt272
09-10-21Đà Nẵng: 859,953,
Đắc Nông: 231,981
Trúng 231 Đắc Nông172
08-10-21Gia Lai: 016,220,
Ninh Thuận: 153,457
Trúng 016 Gia Lai161
07-10-21Bình Định: 329,647,
Quảng Trị: 443,411,
Quảng Bình: 761,408
Trúng 761 Quảng Bình200
06-10-21Đà Nẵng: 076,958,
Khánh Hòa: 167,839
Trượt214
05-10-21Đắc Lắc: 445,121,
Quảng Nam: 655,859
Trúng 655 Quảng Nam245
04-10-21TT Huế: 655,437,
Phú Yên: 611,448
Trúng 611 Phú Yên170
03-10-21Kon Tum: 724,029,
Khánh Hòa: 113,603
Trúng 724 Kon Tum,
Trúng 113 Khánh Hòa
202
02-10-21Đà Nẵng: 203,381,
Đắc Nông: 686,484
Trượt163
01-10-21Gia Lai: 237,449,
Ninh Thuận: 157,338
Trúng 237 Gia Lai,
Trúng 157 Ninh Thuận
154
30-09-21Bình Định: 908,537,
Quảng Trị: 075,219,
Quảng Bình: 542,334
Trúng 908 Bình Định,
Trúng 075 Quảng Trị,
Trúng 542 Quảng Bình
205
29-09-21Đà Nẵng: 548,410,
Khánh Hòa: 041,536
Trúng 548 Đà Nẵng,
Trúng 041 Khánh Hòa
184
28-09-21Đắc Lắc: 842,858,
Quảng Nam: 503,305
Trượt207
27-09-21TT Huế: 629,012,
Phú Yên: 952,725
Trúng 629 TT Huế239
26-09-21Kon Tum: 248,759,
Khánh Hòa: 851,590
Trúng 248 Kon Tum,
Trúng 851 Khánh Hòa
156
25-09-21Đà Nẵng: 454,180,
Đắc Nông: 772,474
Trúng 454 Đà Nẵng,
Trúng 772 Đắc Nông
163
24-09-21Gia Lai: 472,238,
Ninh Thuận: 226,081
Trúng 472 Gia Lai,
Trúng 226 Ninh Thuận
205
23-09-21Bình Định: 244,202,
Quảng Trị: 488,287,
Quảng Bình: 570,065
Trúng 244 Bình Định,
Trúng 570 Quảng Bình
251
22-09-21Đà Nẵng: 508,822,
Khánh Hòa: 117,752
Trúng 508 Đà Nẵng,
Trúng 117 Khánh Hòa
216
21-09-21Đắc Lắc: 564,062,
Quảng Nam: 425,465
Trượt189
20-09-21TT Huế: 271,549,
Phú Yên: 479,847
Trượt222
19-09-21Kon Tum: 545,710,
Khánh Hòa: 479,941
Trúng 545 Kon Tum,
Trúng 479 Khánh Hòa
171
18-09-21Đà Nẵng: 402,444,
Đắc Nông: 157,731
Trúng 402 Đà Nẵng,
Trúng 157 Đắc Nông
161
17-09-21Gia Lai: 305,046,
Ninh Thuận: 544,697
Trượt270
16-09-21Bình Định: 551,280,
Quảng Trị: 213,441,
Quảng Bình: 521,324
Trúng 551 Bình Định,
Trúng 213 Quảng Trị,
Trúng 521 Quảng Bình
205
15-09-21Đà Nẵng: 060,814,
Khánh Hòa: 896,517
Trúng 060 Đà Nẵng,
Trúng 896 Khánh Hòa
213
14-09-21Đắc Lắc: 741,817,
Quảng Nam: 641,950
Trúng 741 Đắc Lắc,
Trúng 641 Quảng Nam
271
13-09-21TT Huế: 023,700,
Phú Yên: 998,154
Trượt166
12-09-21Kon Tum: 766,042,
Khánh Hòa: 956,620
Trượt291
11-09-21Đà Nẵng: 137,905,
Đắc Nông: 065,893
Trúng 137 Đà Nẵng134
10-09-21Gia Lai: 931,867,
Ninh Thuận: 273,499
Trúng 931 Gia Lai,
Trúng 273 Ninh Thuận
177
09-09-21Bình Định: 533,469,
Quảng Trị: 024,817,
Quảng Bình: 156,197
Trúng 024 Quảng Trị247
08-09-21Đà Nẵng: 968,860,
Khánh Hòa: 777,741
Trúng 968 Đà Nẵng,
Trúng 777 Khánh Hòa
217
07-09-21Đắc Lắc: 147,133,
Quảng Nam: 664,547
Trúng 147 Đắc Lắc,
Trúng 664 Quảng Nam
248
06-09-21TT Huế: 169,657,
Phú Yên: 105,723
Trượt213
05-09-21Kon Tum: 304,174,
Khánh Hòa: 215,179
Trúng 304 Kon Tum,
Trúng 215 Khánh Hòa
217
04-09-21Đà Nẵng: 260,627,
Đắc Nông: 308,205
Trúng 260 Đà Nẵng135
03-09-21Gia Lai: 277,946,
Ninh Thuận: 630,365
Trúng 277 Gia Lai,
Trúng 630 Ninh Thuận
247
02-09-21Bình Định: 332,232,
Quảng Trị: 537,336,
Quảng Bình: 227,611
Trượt152