Cặp Xỉu Chủ Cao Cấp Đài Miền Trung

Hôm nay chúng tôi đã chốt số chuẩn, cơ hội ngon ăn cho anh em muốn đánh to. Đừng bỏ qua cầu Xỉu Chủ chắc ăn để vào bờ ngay hôm nay bạn nhé.

PHÍ XEM SỐ: 1,000,000 VNĐ

⇒ Số chốt víp cam kết 100% ăn to!
⇒ Anh em sẽ nhận số từ 08h-17h hàng ngày.
⇒ Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
⇒ Tự Tin Lấy Số Đánh Lớn Trúng Lớn và Giàu To!!
⇒ LIÊN HỆ TỔNG ĐÀI CHÁT VỚI ADMIN Để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!

Cặp Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 800,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
05-03-21
04-03-21Bình Định: 884,493,
Quảng Trị: 502,863,
Quảng Bình: 827,235
Trượt181
03-03-21Đà Nẵng: 833,215,
Khánh Hòa: 579,549
Trúng 579 Khánh Hòa271
02-03-21Đắc Lắc: 103,227,
Quảng Nam: 867,787
Trúng 867 Quảng Nam154
01-03-21TT Huế: 258,350,
Phú Yên: 323,375
Trúng 323 Phú Yên173
28-02-21Kon Tum: 803,704,
Khánh Hòa: 865,464
Trúng 865 Khánh Hòa229
27-02-21Đà Nẵng: 085,013,
Quảng Ngãi: 242,339,
Đắc Nông: 493,873
Trúng 085 Đà Nẵng246
26-02-21Gia Lai: 607,677,
Ninh Thuận: 914,874
Trúng 914 Ninh Thuận173
25-02-21Bình Định: 334,315,
Quảng Trị: 256,653,
Quảng Bình: 727,722
Trượt176
24-02-21Đà Nẵng: 051,956,
Khánh Hòa: 273,891
Trúng 051 Đà Nẵng,
Trúng 273 Khánh Hòa
227
23-02-21Đắc Lắc: 160,922,
Quảng Nam: 736,512
Trúng 736 Quảng Nam186
22-02-21TT Huế: 083,262,
Phú Yên: 785,382
Trúng 785 Phú Yên244
21-02-21Kon Tum: 388,267,
Khánh Hòa: 406,300
Trượt216
20-02-21Đà Nẵng: 383,000,
Quảng Ngãi: 664,817,
Đắc Nông: 797,136
Trượt198
19-02-21Gia Lai: 563,090,
Ninh Thuận: 872,446
Trúng 563 Gia Lai,
Trúng 872 Ninh Thuận
155
18-02-21Bình Định: 083,258,
Quảng Trị: 872,969,
Quảng Bình: 460,658
Trúng 083 Bình Định,
Trúng 872 Quảng Trị
225
17-02-21Đà Nẵng: 189,299,
Khánh Hòa: 256,787
Trượt220
16-02-21Đắc Lắc: 619,456,
Quảng Nam: 942,845
Trúng 619 Đắc Lắc,
Trúng 942 Quảng Nam
168
15-02-21TT Huế: 223,869,
Phú Yên: 983,989
Trúng 223 TT Huế284
11-02-21Bình Định: 389,032,
Quảng Trị: 103,963,
Quảng Bình: 724,998
Trúng 389 Bình Định,
Trúng 103 Quảng Trị
206
10-02-21Đà Nẵng: 143,772,
Khánh Hòa: 181,651
Trúng 143 Đà Nẵng,
Trúng 181 Khánh Hòa
211
09-02-21Đắc Lắc: 395,834,
Quảng Nam: 578,723
Trượt248
08-02-21TT Huế: 751,538,
Phú Yên: 364,865
Trúng 364 Phú Yên221
07-02-21Kon Tum: 019,263,
Khánh Hòa: 057,823
Trúng 019 Kon Tum,
Trúng 057 Khánh Hòa
165
06-02-21Đà Nẵng: 860,530,
Quảng Ngãi: 260,545,
Đắc Nông: 236,839
Trúng 260 Quảng Ngãi206
05-02-21Gia Lai: 306,947,
Ninh Thuận: 258,728
Trượt226
04-02-21Bình Định: 839,425,
Quảng Trị: 590,727,
Quảng Bình: 608,333
Trúng 839 Bình Định,
Trúng 590 Quảng Trị,
Trúng 608 Quảng Bình
219
03-02-21Đà Nẵng: 263,690,
Khánh Hòa: 746,614
Trúng 263 Đà Nẵng,
Trúng 746 Khánh Hòa
282
02-02-21Đắc Lắc: 794,987,
Quảng Nam: 588,729
Trúng 794 Đắc Lắc,
Trúng 588 Quảng Nam
206
01-02-21TT Huế: 491,854,
Phú Yên: 319,166
Trượt139
31-01-21Kon Tum: 566,744,
Khánh Hòa: 372,875
Trúng 566 Kon Tum,
Trúng 372 Khánh Hòa
156
30-01-21Đà Nẵng: 913,471,
Quảng Ngãi: 086,005,
Đắc Nông: 159,205
Trúng 913 Đà Nẵng,
Trúng 086 Quảng Ngãi
189
29-01-21Gia Lai: 780,932,
Ninh Thuận: 868,328
Trúng 780 Gia Lai,
Trúng 868 Ninh Thuận
265
28-01-21Bình Định: 799,984,
Quảng Trị: 653,979,
Quảng Bình: 244,636
Trượt222
27-01-21Đà Nẵng: 697,476,
Khánh Hòa: 719,912
Trúng 697 Đà Nẵng208
26-01-21Đắc Lắc: 786,079,
Quảng Nam: 189,254
Trúng 189 Quảng Nam179
25-01-21TT Huế: 954,540,
Phú Yên: 388,165
Trúng 954 TT Huế,
Trúng 388 Phú Yên
236
24-01-21Kon Tum: 836,626,
Khánh Hòa: 311,578
Trượt285
23-01-21Đà Nẵng: 182,752,
Quảng Ngãi: 668,826,
Đắc Nông: 784,040
Trúng 182 Đà Nẵng,
Trúng 668 Quảng Ngãi,
Trúng 784 Đắc Nông
199
22-01-21Gia Lai: 209,136,
Ninh Thuận: 093,686
Trúng 209 Gia Lai,
Trúng 093 Ninh Thuận
285
21-01-21Bình Định: 386,958,
Quảng Trị: 036,310,
Quảng Bình: 852,017
Trúng 386 Bình Định,
Trúng 036 Quảng Trị,
Trúng 852 Quảng Bình
198
20-01-21Đà Nẵng: 148,601,
Khánh Hòa: 890,589
Trượt201
19-01-21Đắc Lắc: 258,990,
Quảng Nam: 411,058
Trúng 258 Đắc Lắc,
Trúng 411 Quảng Nam
169
18-01-21TT Huế: 791,031,
Phú Yên: 540,978
Trúng 791 TT Huế182
17-01-21Kon Tum: 103,089,
Khánh Hòa: 507,043
Trúng 507 Khánh Hòa194
16-01-21Đà Nẵng: 184,892,
Quảng Ngãi: 510,325,
Đắc Nông: 845,964
Trượt221
15-01-21Gia Lai: 778,597,
Ninh Thuận: 061,316
Trúng 778 Gia Lai242
14-01-21Bình Định: 812,565,
Quảng Trị: 048,273,
Quảng Bình: 957,526
Trúng 812 Bình Định,
Trúng 048 Quảng Trị,
Trúng 957 Quảng Bình
209
13-01-21Đà Nẵng: 077,930,
Khánh Hòa: 716,032
Trúng 716 Khánh Hòa202
12-01-21Đắc Lắc: 791,198,
Quảng Nam: 736,332
Trúng 791 Đắc Lắc,
Trúng 736 Quảng Nam
277
11-01-21TT Huế: 405,227,
Phú Yên: 723,003
Trượt275
10-01-21Kon Tum: 122,757,
Khánh Hòa: 621,682
Trúng 122 Kon Tum,
Trúng 621 Khánh Hòa
198
09-01-21Đà Nẵng: 110,270,
Quảng Ngãi: 079,790,
Đắc Nông: 862,471
Trúng 110 Đà Nẵng,
Trúng 862 Đắc Nông
219
08-01-21Gia Lai: 418,978,
Ninh Thuận: 402,099
Trúng 418 Gia Lai,
Trúng 402 Ninh Thuận
215
07-01-21Bình Định: 160,058,
Quảng Trị: 858,863,
Quảng Bình: 356,935
Trượt163
06-01-21Đà Nẵng: 301,153,
Khánh Hòa: 823,121
Trúng 301 Đà Nẵng,
Trúng 823 Khánh Hòa
186
05-01-21Đắc Lắc: 348,646,
Quảng Nam: 752,259
Trúng 348 Đắc Lắc,
Trúng 752 Quảng Nam
197
04-01-21TT Huế: 085,251,
Phú Yên: 910,939
Trượt160
03-01-21Kon Tum: 059,501,
Khánh Hòa: 564,204
Trúng 564 Khánh Hòa245
02-01-21Đà Nẵng: 907,630,
Quảng Ngãi: 225,417,
Đắc Nông: 599,262
Trúng 907 Đà Nẵng,
Trúng 225 Quảng Ngãi,
Trúng 599 Đắc Nông
206