Bạch Thủ Lô Cao Cấp Đài Miền Trung

Số chuẩn cam kết thắng lớn, Bạch thủ lô miền trung được chúng tôi tập chung nghiên cứu rất kỹ đảm bảo tỷ lệ trúng cao nhất cho anh em!

PHÍ XEM SỐ: 400,000 VNĐ

⇒ Số chốt víp cam kết 100% ăn to!
⇒ Anh em sẽ nhận số từ 08h-17h hàng ngày.
⇒ Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
⇒ Tự Tin Lấy Số Đánh Lớn Trúng Lớn và Giàu To!!
⇒ LIÊN HỆ TỔNG ĐÀI CHÁT VỚI ADMIN Để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!

Bạch Thủ Lô Miền Trung Víp chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 400,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
04-12-21
03-12-21Gia Lai: 34,
Ninh Thuận: 36
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
303
02-12-21Bình Định: 12,
Quảng Trị: 23,
Quảng Bình: 03
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
166
01-12-21Đà Nẵng: 82,
Khánh Hòa: 58
Trượt309
30-11-21Đắc Lắc: 50,
Quảng Nam: 26
Trượt230
29-11-21TT Huế: 81,
Phú Yên: 77
Trúng TT Huế203
28-11-21Kon Tum: 85,
Khánh Hòa: 35
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
197
27-11-21Đà Nẵng: 99,
Quảng Ngãi: 58,
Đắc Nông: 63
Trúng Đắc Nông346
26-11-21Gia Lai: 83,
Ninh Thuận: 06
Trượt244
25-11-21Bình Định: 84,
Quảng Trị: 15,
Quảng Bình: 69
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
278
24-11-21Đà Nẵng: 87,
Khánh Hòa: 51
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
73
23-11-21Đắc Lắc: 47,
Quảng Nam: 98
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
165
22-11-21TT Huế: 51,
Phú Yên: 67
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
60
21-11-21Kon Tum: 74,
Khánh Hòa: 81
Trúng Kon Tum132
20-11-21Đà Nẵng: 16,
Quảng Ngãi: 47,
Đắc Nông: 23
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
200
19-11-21Gia Lai: 37,
Ninh Thuận: 49
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
291
18-11-21Bình Định: 04,
Quảng Trị: 03,
Quảng Bình: 80
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
320
17-11-21Đà Nẵng: 82,
Khánh Hòa: 62
Trúng Đà Nẵng257
16-11-21Đắc Lắc: 51,
Quảng Nam: 79
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
359
15-11-21TT Huế: 53,
Phú Yên: 22
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
249
14-11-21Kon Tum: 25,
Khánh Hòa: 94
Trượt94
13-11-21Đà Nẵng: 57,
Quảng Ngãi: 27,
Đắc Nông: 96
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
170
12-11-21Gia Lai: 41,
Ninh Thuận: 40
Trúng Gia Lai190
11-11-21Bình Định: 34,
Quảng Trị: 50,
Quảng Bình: 85
Trúng Quảng Trị168
10-11-21Đà Nẵng: 66,
Khánh Hòa: 22
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
334
09-11-21Đắc Lắc: 21,
Quảng Nam: 91
Trúng Quảng Nam200
08-11-21TT Huế: 90,
Phú Yên: 88
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
205
07-11-21Kon Tum: 23,
Khánh Hòa: 22
Trúng Kon Tum129
06-11-21Đà Nẵng: 80,
Đắc Nông: 27
Trượt100
05-11-21Gia Lai: 54,
Ninh Thuận: 73
Trúng Gia Lai208
04-11-21Bình Định: 00,
Quảng Trị: 07,
Quảng Bình: 86
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
213
03-11-21Đà Nẵng: 28,
Khánh Hòa: 35
Trúng Khánh Hòa116
02-11-21Đắc Lắc: 06,
Quảng Nam: 84
Trúng Đắc Lắc147
01-11-21TT Huế: 66,
Phú Yên: 65
Trúng Phú Yên191
31-10-21Kon Tum: 30,
Khánh Hòa: 25
Trúng Khánh Hòa303
30-10-21Đà Nẵng: 07,
Đắc Nông: 63
Trúng Đà Nẵng67
29-10-21Gia Lai: 78,
Ninh Thuận: 86
Trúng Ninh Thuận181
28-10-21Bình Định: 86,
Quảng Trị: 97,
Quảng Bình: 92
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
271
27-10-21Đà Nẵng: 87,
Khánh Hòa: 18
Trượt345
26-10-21Đắc Lắc: 21,
Quảng Nam: 80
Trúng Đắc Lắc199
25-10-21TT Huế: 98,
Phú Yên: 70
Trượt156
22-10-21Gia Lai: 90,
Ninh Thuận: 16
Trượt272
21-10-21Bình Định: 45,
Quảng Trị: 95,
Quảng Bình: 22
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
99
20-10-21Đà Nẵng: 38,
Khánh Hòa: 31
Trượt179
19-10-21Đắc Lắc: 51,
Quảng Nam: 14
Trúng Quảng Nam256
18-10-21TT Huế: 09,
Phú Yên: 35
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
259
17-10-21Kon Tum: 78,
Khánh Hòa: 33
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
189
16-10-21Đà Nẵng: 14,
Đắc Nông: 61
Trượt99
15-10-21Gia Lai: 72,
Ninh Thuận: 85
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
80
14-10-21Bình Định: 32,
Quảng Trị: 97,
Quảng Bình: 45
Trượt173
13-10-21Đà Nẵng: 89,
Khánh Hòa: 49
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
178
12-10-21Đắc Lắc: 38,
Quảng Nam: 57
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
120
11-10-21TT Huế: 85,
Phú Yên: 06
Trúng TT Huế200
10-10-21Kon Tum: 93,
Khánh Hòa: 76
Trúng Khánh Hòa206
09-10-21Đà Nẵng: 30,
Đắc Nông: 57
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
53
08-10-21Gia Lai: 86,
Ninh Thuận: 91
Trúng Gia Lai320
07-10-21Bình Định: 71,
Quảng Trị: 03,
Quảng Bình: 53
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
183
06-10-21Đà Nẵng: 77,
Khánh Hòa: 41
Trúng Đà Nẵng100
05-10-21Đắc Lắc: 05,
Quảng Nam: 05
Trúng Quảng Nam179
04-10-21TT Huế: 58,
Phú Yên: 88
Trúng Phú Yên35
03-10-21Kon Tum: 49,
Khánh Hòa: 17
Trúng Kon Tum242
02-10-21Đà Nẵng: 56,
Đắc Nông: 40
Trượt166
01-10-21Gia Lai: 28,
Ninh Thuận: 78
Trúng Ninh Thuận276
30-09-21Bình Định: 25,
Quảng Trị: 35,
Quảng Bình: 90
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
306
29-09-21Đà Nẵng: 39,
Khánh Hòa: 52
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
276
28-09-21Đắc Lắc: 73,
Quảng Nam: 13
Trượt227
27-09-21TT Huế: 29,
Phú Yên: 56
Trúng TT Huế352
26-09-21Kon Tum: 36,
Khánh Hòa: 84
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
163
25-09-21Đà Nẵng: 49,
Đắc Nông: 54
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
92
24-09-21Gia Lai: 75,
Ninh Thuận: 11
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
142
23-09-21Bình Định: 77,
Quảng Trị: 28,
Quảng Bình: 48
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
150
22-09-21Đà Nẵng: 45,
Khánh Hòa: 17
Trúng Khánh Hòa207
21-09-21Đắc Lắc: 14,
Quảng Nam: 22
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
267
20-09-21TT Huế: 01,
Phú Yên: 78
Trượt192
19-09-21Kon Tum: 71,
Khánh Hòa: 35
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
179
18-09-21Đà Nẵng: 62,
Đắc Nông: 75
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
142
17-09-21Gia Lai: 67,
Ninh Thuận: 75
Trúng Ninh Thuận119
16-09-21Bình Định: 67,
Quảng Trị: 83,
Quảng Bình: 45
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
229
15-09-21Đà Nẵng: 19,
Khánh Hòa: 32
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
277
14-09-21Đắc Lắc: 21,
Quảng Nam: 81
Trúng Quảng Nam347
13-09-21TT Huế: 22,
Phú Yên: 19
Trượt217
12-09-21Kon Tum: 39,
Khánh Hòa: 79
Trúng Kon Tum40
11-09-21Đà Nẵng: 82,
Đắc Nông: 79
Trúng Đắc Nông128
10-09-21Gia Lai: 16,
Ninh Thuận: 28
Trúng Gia Lai132
09-09-21Bình Định: 59,
Quảng Trị: 00,
Quảng Bình: 31
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
239
08-09-21Đà Nẵng: 17,
Khánh Hòa: 22
Trúng Khánh Hòa214
07-09-21Đắc Lắc: 43,
Quảng Nam: 71
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
207
06-09-21TT Huế: 30,
Phú Yên: 96
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
234
05-09-21Kon Tum: 93,
Khánh Hòa: 21
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
185
04-09-21Đà Nẵng: 04,
Đắc Nông: 83
Trúng Đắc Nông168
03-09-21Gia Lai: 98,
Ninh Thuận: 15
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
135
02-09-21Bình Định: 86,
Quảng Trị: 54,
Quảng Bình: 73
Trượt279