Bạch Thủ Lô Cao Cấp Đài Miền Trung

Số chuẩn cam kết thắng lớn, Bạch thủ lô miền trung được chúng tôi tập chung nghiên cứu rất kỹ đảm bảo tỷ lệ trúng cao nhất cho anh em!

PHÍ XEM SỐ: 400,000 VNĐ

⇒ Số chốt víp cam kết 100% ăn to!
⇒ Anh em sẽ nhận số từ 08h-17h hàng ngày.
⇒ Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
⇒ Tự Tin Lấy Số Đánh Lớn Trúng Lớn và Giàu To!!
⇒ LIÊN HỆ TỔNG ĐÀI CHÁT VỚI ADMIN Để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!

Bạch Thủ Lô Miền Trung Víp chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 400,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
06-12-20
05-12-20Đà Nẵng: 75,
Quảng Ngãi: 12,
Đắc Nông: 02
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
221
04-12-20Gia Lai: 81,
Ninh Thuận: 53
Trúng Gia Lai160
03-12-20Bình Định: 67,
Quảng Trị: 64,
Quảng Bình: 96
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
184
02-12-20Đà Nẵng: 83,
Khánh Hòa: 65
Trúng Khánh Hòa200
01-12-20Đắc Lắc: 90,
Quảng Nam: 19
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
295
30-11-20TT Huế: 32,
Phú Yên: 81
Trúng Phú Yên152
29-11-20Kon Tum: 54,
Khánh Hòa: 24
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
197
28-11-20Đà Nẵng: 38,
Quảng Ngãi: 52,
Đắc Nông: 51
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
288
27-11-20Gia Lai: 41,
Ninh Thuận: 57
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
93
26-11-20Bình Định: 50,
Quảng Trị: 65,
Quảng Bình: 04
Trượt270
25-11-20Đà Nẵng: 44,
Khánh Hòa: 21
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
171
24-11-20Đắc Lắc: 60,
Quảng Nam: 34
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
151
23-11-20TT Huế: 15,
Phú Yên: 21
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
110
22-11-20Kon Tum: 69,
Khánh Hòa: 93
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
166
21-11-20Đà Nẵng: 90,
Quảng Ngãi: 33,
Đắc Nông: 68
Trúng Quảng Ngãi175
20-11-20Gia Lai: 25,
Ninh Thuận: 67
Trúng Gia Lai104
19-11-20Bình Định: 85,
Quảng Trị: 71,
Quảng Bình: 82
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
297
18-11-20Đà Nẵng: 57,
Khánh Hòa: 26
Trúng Khánh Hòa215
17-11-20Đắc Lắc: 50,
Quảng Nam: 02
Trúng Quảng Nam57
16-11-20TT Huế: 47,
Phú Yên: 50
Trượt158
15-11-20Kon Tum: 07,
Khánh Hòa: 88
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
255
14-11-20Đà Nẵng: 37,
Quảng Ngãi: 75,
Đắc Nông: 08
Trúng Quảng Ngãi222
13-11-20Gia Lai: 56,
Ninh Thuận: 57
Trúng Ninh Thuận157
12-11-20Bình Định: 46,
Quảng Trị: 98,
Quảng Bình: 52
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
283
11-11-20Đà Nẵng: 54,
Khánh Hòa: 39
Trượt244
10-11-20Đắc Lắc: 00,
Quảng Nam: 94
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
282
09-11-20TT Huế: 84,
Phú Yên: 60
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
206
08-11-20Kon Tum: 60,
Khánh Hòa: 99
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
136
07-11-20Đà Nẵng: 88,
Quảng Ngãi: 08,
Đắc Nông: 70
Trúng Đà Nẵng269
06-11-20Gia Lai: 09,
Ninh Thuận: 10
Trượt131
05-11-20Bình Định: 89,
Quảng Trị: 61,
Quảng Bình: 23
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
285
04-11-20Đà Nẵng: 86,
Khánh Hòa: 11
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
167
03-11-20Đắc Lắc: 35,
Quảng Nam: 89
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
227
02-11-20TT Huế: 80,
Phú Yên: 77
Trúng Phú Yên177
01-11-20Kon Tum: 65,
Khánh Hòa: 67
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
270
31-10-20Đà Nẵng: 17,
Quảng Ngãi: 26,
Đắc Nông: 64
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
141
30-10-20Gia Lai: 55,
Ninh Thuận: 32
Trượt211
29-10-20Bình Định: 83,
Quảng Trị: 82,
Quảng Bình: 44
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
203
28-10-20Đà Nẵng: 99,
Khánh Hòa: 04
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
163
27-10-20Đắc Lắc: 31,
Quảng Nam: 49
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
302
26-10-20TT Huế: 49,
Phú Yên: 37
Trượt147
25-10-20Kon Tum: 06,
Khánh Hòa: 55
Trúng Khánh Hòa93
24-10-20Đà Nẵng: 89,
Quảng Ngãi: 30,
Đắc Nông: 71
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
85
23-10-20Gia Lai: 59,
Ninh Thuận: 58
Trúng Ninh Thuận105
22-10-20Bình Định: 39,
Quảng Trị: 22,
Quảng Bình: 73
Trúng Bình Định233
21-10-20Đà Nẵng: 89,
Khánh Hòa: 81
Trúng Đà Nẵng157
20-10-20Đắc Lắc: 27,
Quảng Nam: 74
Trúng Quảng Nam190
19-10-20TT Huế: 65,
Phú Yên: 41
Trúng Phú Yên177
18-10-20Kon Tum: 49,
Khánh Hòa: 85
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
259
17-10-20Đà Nẵng: 74,
Quảng Ngãi: 54,
Đắc Nông: 15
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
80
16-10-20Gia Lai: 07,
Ninh Thuận: 12
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
3
15-10-20Bình Định: 91,
Quảng Trị: 26,
Quảng Bình: 46
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
195
14-10-20Đà Nẵng: 68,
Khánh Hòa: 91
Trượt170
13-10-20Đắc Lắc: 70,
Quảng Nam: 68
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
149
12-10-20TT Huế: 61,
Phú Yên: 76
Trúng TT Huế16
11-10-20Kon Tum: 61,
Khánh Hòa: 27
Trúng Kon Tum208
10-10-20Đà Nẵng: 90,
Quảng Ngãi: 70,
Đắc Nông: 03
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
196
09-10-20Gia Lai: 27,
Ninh Thuận: 45
Trúng Gia Lai183
08-10-20Bình Định: 33,
Quảng Trị: 04,
Quảng Bình: 33
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
229
07-10-20Đà Nẵng: 86,
Khánh Hòa: 65
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
178
06-10-20Đắc Lắc: 16,
Quảng Nam: 26
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
235
05-10-20TT Huế: 36,
Phú Yên: 80
Trúng TT Huế202
04-10-20Kon Tum: 19,
Khánh Hòa: 26
Trúng Khánh Hòa50
03-10-20Đà Nẵng: 50,
Quảng Ngãi: 08,
Đắc Nông: 33
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
206
02-10-20Gia Lai: 99,
Ninh Thuận: 33
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
286
01-10-20Bình Định: 35,
Quảng Trị: 86,
Quảng Bình: 30
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
124
30-09-20Đà Nẵng: 94,
Khánh Hòa: 71
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
180
29-09-20Đắc Lắc: 41,
Quảng Nam: 69
Trúng Đắc Lắc181
28-09-20TT Huế: 89,
Phú Yên: 14
Trượt178
27-09-20Kon Tum: 25,
Khánh Hòa: 59
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
211
26-09-20Đà Nẵng: 14,
Quảng Ngãi: 03,
Đắc Nông: 29
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
221
25-09-20Gia Lai: 76,
Ninh Thuận: 01
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
155
24-09-20Bình Định: 90,
Quảng Trị: 64,
Quảng Bình: 31
Trượt211
23-09-20Đà Nẵng: 13,
Khánh Hòa: 03
Trúng Khánh Hòa209
22-09-20Đắc Lắc: 20,
Quảng Nam: 31
Trúng Đắc Lắc212
21-09-20TT Huế: 22,
Phú Yên: 91
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
320
20-09-20Kon Tum: 80,
Khánh Hòa: 92
Trượt211
19-09-20Đà Nẵng: 29,
Quảng Ngãi: 21,
Đắc Nông: 81
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
340
18-09-20Gia Lai: 00,
Ninh Thuận: 62
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
389
17-09-20Bình Định: 38,
Quảng Trị: 89,
Quảng Bình: 10
Trúng Quảng Bình218
16-09-20Đà Nẵng: 67,
Khánh Hòa: 91
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
253
15-09-20Đắc Lắc: 77,
Quảng Nam: 50
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
180
14-09-20TT Huế: 32,
Phú Yên: 84
Trúng TT Huế189
13-09-20Khánh Hòa: 17,
Kon Tum: 26
Trượt167
12-09-20Đà Nẵng: 00,
Quảng Ngãi: 62,
Đắc Nông: 56
Trượt297
11-09-20Gia Lai: 51,
Ninh Thuận: 54
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
301